Ingen minns riktigt när basketkorgarna sattes upp. Men tanken med den lilla planen intill bockkranen på Eriksberg var att den skulle vara en vettig fritidsaktivitet. De boende i området skulle kunna spela lite basket, samtidigt som de såg ut över vattnet i kanalen.

Problemen började när platsen blev alltför populär. Särskilt under helgerna har basketplanen fungerat som en träffpunkt för ungdomar från hela Hisingen. Något som ogillats av både grannar och butiksägare vid Eriksberg.

Stök och droger

– Vår bild har är att det har varit mycket stök. Det har varit buskörningar med bil och parkeringsplatsen har varit överfull. Vi har även fått tips om att det sker narkotikaförsäljning vid basketplanen, säger Per Hellström som är biträdande polisområdeschef på Hisingen.

Redan förra sommaren införde Park- och naturförvaltningen vissa restriktioner. En skylt sattes upp där man undanbad sig bollspel efter klockan 22. Då hade de kringboende bland annat beklagat sig över dunsar och högljudda tillrop från matcherna.

– Tidsgränsen respekterades inte av ungdomarna som var där. Nu har förvaltningen tagit till en enkel lösning och tagit ner korgarna, säger Per Hellström.

Allmän plats

Linda Nygren på Park- och Naturförvaltningen menar att beslutet fattades efter en ”helhetsbedömning” där det fanns många olika intressen att ta hänsyn till. Ytan på Monsungatan är en allmän plats vilket betyder att kommunen har gjort en samlad bedömning om vilken form av aktivitet som är lämplig.

– Med den information vi har nu, anser vi att det bästa för platsen är att ta ner basketkorgarna.

Debatt på Facebook

I facebookgruppen ”Vad händer på Hisingen?” fortsätter debatten gå varm. Många står på ungdomarnas sida och tycker att beslutet om att plocka bort basketkorgarna är befängt. Andra väljer att ta de boendes parti och anser att det ska vara lugnt och tyst i ett bostadsområde.

Men hur kan basketkorgarna – i sig – vara farliga?

– De lockar till sig mycket folk och att ta bort dem kan ha effekt. Visst det kan vara ett sätt att flytta problemet, men också en väg att splittra grupperna. Under helgen som har gått har det varit lugnare i området, säger polisen Per Hellström.