Smittspridning. Trots konstaterad covid-19 på ett stort antal skolor har det inte varit aktuellt med en temporär stängning på mer än en handfull skolor. Foto: Mostphotos (genrebild)

Bekräftad smitta på över 100 skolor i Göteborg

Majoriteten skolor i Göteborg har haft bekräftade fall av covid-19. Men genom smittspårning och att de flesta sjuka stannar hemma har smittkedjorna brutits tidigt.

  • Publicerad 08:10, 23 nov 2020

Det handlar om de allra flesta, en bra bit över 100 skolor.

Anders Andrén, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning. Foto: Göteborgs Stad

Grundskolan är en av få verksamheter som inte har berörts av särskilda restriktioner i rådande coronapandemi.

Självklart måste elever och skolpersonal följa de självklara råden – stanna hemma vid minsta symptom.

Ökning senaste veckorna

De flesta rättar sig efter råden menar grundskoleförvaltningen och uppger samtidigt att en majoritet av Göteborgs 180 kommunala grundskolor har haft bekräftade fall av covid-smitta bland personal eller elever.

– Det handlar om en bra bit över 100 skolor. Vi har sett en markant ökning av smitta de senaste två, tre veckorna, säger Anders Andrén, utbildningschef och covidsamordnare på grundskoleförvaltningen.

Skolverksamhet stänger efter coronasmitta

Smittspårning

Trots konstaterad covid-19 på ett stort antal skolor har det inte varit aktuellt med en temporär stängning på mer än en handfull skolor.

Anledningen är att smittan på resterande skolor har varit under kontroll vilket avgörs i samråd med smittskyddsläkare.

– Så fort det finns konstaterad smitta på en skola, inleder smittskydd en spårning var eleven eller personalen har smittats. I de flesta fall anser smittskydd att smittkedjan bryts genom att de sjuka är hemma, säger Anders Andrén och tillägger:

– Det vill säga att de har smittats någon annanstans och smitta har konstaterats i ett tidsspann som inte påverkar smittspridning på skolan.

Han vill också påminna om att den förordning som reglerar skolors verksamhet ser olika ut för grundskola och gymnasiet.

– Grundskolan får inte övergå till distansundervisning i förebyggande syfte som gymnasieskolan kan. Vi ska ha ordinarie verksamhet i gång till dess att smittskyddsläkare ger råd att stänga delar eller hela skolan.

De lokala coronaråden står fast

Folkhälsomyndigheten om smittspridning på skolor:

"Smittan tycks spridas mer på fritiden än i skolan. Inga studier har visat stor smittspridning i skolor eller mellan barn. Sedan höstterminens start har några utbrott rapporterats i skolor främst med koppling till vuxna och äldre barn eller tonåringar.

Den kunskap vi har idag pekar på att skolan i sig inte verkar vara en riskmiljö för barn. Snarare tycks smittan spridas på fritiden, i idrottssammanhang där man har nära kontakt, och i andra sociala sammanhang, till exempel på fester eller läger.

Åtgäder i skolorna: Schemaändringar för att undvika trängsel, inte låta att vårdnadshavare vistas i lokalerna, förlägga delar av undervisningen utomhus och låta gymnasieelever ha undervisningen delvis på distans.

Yrkesgrupper som träffar större grupper av barn inom skolan, grundskollärare, förskollärare och barnskötare, har inte en högre relativ risk att diagnostiseras med covid-19 i jämförelse med andra yrkesgrupper. "

Källa: Ur Folkhälsomyndighetens rapport: Covid-19 hos barn och unga En kunskapssammanställning – Version 2 12 november 2020

Visa merVisa mindre

Göteborgsnöje

Hon ska få filmfestivalen att flyga utan Draken

Nöje Volontären Mirja Wester blev vd För drygt ett år sedan summerade Göteborgs filmfestival ännu en framgångsrik festival. Nu, 2021, är Mirja Wester redo för en festival med helt nya riktlinjer på grund av pandemin.lördag 16/1 15:00

Upplev filmfestivalen från vardagsrummet

Nyheter Programsläpp. Nu presenteras Göteborgs filmfestivals program. En filmfest på distans med digitala sändningar från premiären 29 januari till avslutningen 8 februari. Men också med möten, intervjuer och musik.tisdag 12/1 15:42

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Lämna inte ut ditt bankkort till okänd person

Konsument Konsumentfrågan Hur tidigt måste man anmäla ett fel på julklappen för att få ersättning och är det okej att lämna ut sitt bankkort till ett företag som ber om det? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. lördag 2/1 15:30

Debatt

Låt allmänheten plantera träd som gåva

Debatt Miljöpartiet Träd är viktiga i många människors liv. Fler träd är också bra för biologisk mångfald och för klimatet.De ger oss skugga, tar hand om regnvatten och lagrar koldioxid. tisdag 5/1 9:57