Foto: Privat

Benin, 22, från Frölunda blir FN ambassadör

FN:s Agenda 2030 innehåller några av de mest ambitiösa målen som någonsin antagits. I Sverige ska 21 unga FN-ambassadörer sprida kunskap om målen. En av dem är Benin Al-Ogaili från Västra Frölunda.

  • Publicerad 15:24, 17 feb 2021

Vad kommer uppdraget som ung FN-ambassadör innebära?

– Det finns tre projekt, skolmat, flicka och minor som i princip inkluderar alla de 17 globala målen till 2030. Dessa försöker vi sprida kunskap kring, främst genom föreläsningar. De flesta är riktade till gymnasieungdomar. Det blir lite svårt i år med tanke på coronapandemin så det mesta sker digitalt.

Hur vill man att detta ska landa hos gymnasieungdomarna?

– Vi vill upplysa dem om hur det ser ut i resten av världen. Många av oss klagar på skolan medan många barn runtom i världen inte ens går i skolan. Vi hoppas att det får dem att känna tacksamhet för sin situation och kanske engagera sig i frågan.

Vilket eller vilka av målen tycker du är viktigast?

– Det finns två mål som jag brinner extra mycket för. Det ena är utbildning som är inkluderad i projektet skolmat. Kan skolorna erbjuda mat till sina elever kommer det leda till att fler föräldrar låter sina barn gå i skolan, vilket stärker utbildningen som jag ser som grund till hela samhället. Det andra är fred och säkerhet som ligger mig nära hjärtat. Jag klarar inte att se folk i fara utan att kunna göra någonting.

Många av målen är väldigt ambitiösa, som ”ingen fattigdom” och ”ingen hunger” till 2030. Varför tror du man har satt så ambitiösa mål?

– Jag kan tänka mig att det är för att det finns så oerhört mycket fattigdom och hunger.

Många mål är riktade mot utvecklingsländer, men vad tror du vi behöver bli bättre på i Sverige?

– De flesta målen som har med fattigdom att göra är inga problem för oss. Vad gäller jämställdhet finns det olika åsikter, men jag tycker att vi ligger på en ganska bra nivå jämfört med resten av världen. Vi behöver dock mer medvetenhet kring miljön, tycker jag.

Vad har du för personliga mål?

– Det skulle vara en dröm att få jobba för FN i framtiden. Jag är redan gruppledare för Fred- och säkerhetsgruppen i Göteborgs FN förening så på sätt och vis gör jag redan det.

Benin Al-Ogaili

Född: Irak

Ålder: 22 år

Sysselsättning: Studerar statsvetenskap med inriktning på interantionella relationer. Gruppledare för Fred- och säkerhetsgruppen i Göteborgs FN-förening. Blev ung FN-ambassadör för 2021.

Visa merVisa mindre

FN Agenda 2030

17 globala mål

Mål 1: ingen fattigdom.

Handlar om att utrota fattigdom i alla dess former

Mål 2: ingen hunger

Handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om.

Mål 3: god hälsa och välbefinnande

Handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 4: god utbildning för alla

Handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet.

Mål 5: jämställdhet

Handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Mål 6: rent vatten och sanitet

Handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet.

Mål 7: hållbar energi för alla

Handlar om att alla individer ska ha tillgång till pålitlig och prisvärd energi.

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt.

Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

Mål 10: minskad ojämlikhet

Handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder

Mål 11: hållbara städer och samhällen.

Handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

Mål 13: bekämpa klimatförändringar

Handlar om att bekämpa klimatförändringarna.

Mål 14: hav och marina resurser

Handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt.

Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald

Handlar om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.

Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

Handlar om att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.

Mål 17: genomförande och globalt partnerskap

Handlar om att alla världens länder måste uppnå ett partnerskap för att tillsammans stärka arbetet för en hållbar utveckling.

Källa: FN

Visa merVisa mindre

Vi är GBG