Under måndagen var förslaget om att utveckla hamnområdet vid Önnereds brygga uppe i fastighetsnämnden.

Nämnden beslutade då att bordlägga ärendet till 26 september, 2022.

Fastighetskontorets förslag till planbesked innefattar 266 nya bostäder i form av både småhus och lägenheter samt en förskola med sex avdelningar.

Idag nyttjas området av olika verksamheter, bland annat en båtförening, samt till parkering och uppställningsytor för båtar.

Kritiserat förslag

När det förra året kom till allmänhetens kännedom att kommunen skissade på olika förslag för att utveckla hamnområdet väcktes kritiska röster från Önneredsborna.

Föreningen Bevara Önnered, som tagit strid mot utbyggnadsförslaget, har idag närmare tusen anhängare på sin Facebooksida.

Nu har fastighetskontoret arbetat fram ett officiellt förlag och i nästa steg ska den politiska nämnden ta ställning till om man ska ansöka om planbesked.