Gemensam riktning. Tidigare i år tecknades en unik avsiktsförklaring mellan Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland för att kunna jobba i en gemensam riktning med Dag Hammarskjölds boulevard. Foto: Trafikkontoret

Beskedet: Dag Hammarskjölds boulevard är möjlig

För fyra år sedan fick trafiknämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard. Nu ska studien ut på remiss.

  • Publicerad 05:30, 31 mar 2021

Boulevarden utgör ryggraden i stadsutvecklingen och gör det möjligt att utveckla dagens verksamhetsområde till blandstad.

Frölunda växer och den planerade stadsdelen Södra Änggården, som innebär en omvandling av Högsbo industriområde till blandstad, kommer allt närmare ett förverkligande.

Utvecklingen ställer nya krav på tillgänglighet, något som den nuvarande Dag Hammarskjöldsleden inte erbjuder.

Därför gav Göteborgs stads kommunfullmäktige år 2017 trafiknämnden i uppdrag att genomföra en åtgärdsvalsstudie för att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard.

Parallellt med trafikkontorets studie för boulevarden tar stadsbyggnadskontoret fram en fördjupad översiktsplan för Högsbo och Frölunda, där en boulevard med stadsbana är integrerad i den föreslagna stadsutvecklingen.

– Boulevarden utgör ryggraden i stadsutvecklingen och gör det möjligt att utveckla dagens verksamhetsområde till blandstad, säger Staffan Sandberg, samhällsplanerare på trafikkontoret i en skrivelse.

20 000 nya bostäder planeras i Frölunda-Högsbo

Nya trafiklösningar

Samtidigt utgör motorleden idag en viktig länk som förbinder flera delar av stadens övergripande vägnät med varandra och en utmaning blir att hitta nya alternativ.

– En del av de åtgärder som krävs för att vi ska kunna omvandla leden till en boulevard ligger utanför åtgärdsvalsstudien, det handlar till exempel om att flytta trafikering av expressbussar från Dag Hammarskjöldsleden till Söder- och Västerleden, säger Staffan Sandberg.

Enligt beräkningar dröjer det fram till år 2032-2035 innan en boulevard skulle kunna se dagens ljus.

Krönikor

Vem tar ansvar när framtidens byggstenar faller?

Krönika Analys. GöteborgDirekts reporter om skolgranskningen En lärare i grundskolan, som valt att ägna sitt yrkesliv åt barnen, som lägger grunden för deras framtid, går till jobbet med en klump i magen… måndag 31/5 11:25

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Bilar, bilar och mer bilar

Debatt Replik: Bilar i centrum Det finns ett ökat intresse för att ta sig fram med elsparkcykel, elcykel och cykel som alternativ till privatägd bil… fredag 11/6 16:00