Gemensam riktning. Tidigare i år tecknades en unik avsiktsförklaring mellan Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland för att kunna jobba i en gemensam riktning med Dag Hammarskjölds boulevard. Foto: Trafikkontoret

Beskedet: Dag Hammarskjölds boulevard är möjlig

För fyra år sedan fick trafiknämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard. Nu ska studien ut på remiss.

  • Publicerad 05:30, 31 mar 2021

Boulevarden utgör ryggraden i stadsutvecklingen och gör det möjligt att utveckla dagens verksamhetsområde till blandstad.

Frölunda växer och den planerade stadsdelen Södra Änggården, som innebär en omvandling av Högsbo industriområde till blandstad, kommer allt närmare ett förverkligande.

Utvecklingen ställer nya krav på tillgänglighet, något som den nuvarande Dag Hammarskjöldsleden inte erbjuder.

Därför gav Göteborgs stads kommunfullmäktige år 2017 trafiknämnden i uppdrag att genomföra en åtgärdsvalsstudie för att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard.

Parallellt med trafikkontorets studie för boulevarden tar stadsbyggnadskontoret fram en fördjupad översiktsplan för Högsbo och Frölunda, där en boulevard med stadsbana är integrerad i den föreslagna stadsutvecklingen.

– Boulevarden utgör ryggraden i stadsutvecklingen och gör det möjligt att utveckla dagens verksamhetsområde till blandstad, säger Staffan Sandberg, samhällsplanerare på trafikkontoret i en skrivelse.

20 000 nya bostäder planeras i Frölunda-Högsbo

Nya trafiklösningar

Samtidigt utgör motorleden idag en viktig länk som förbinder flera delar av stadens övergripande vägnät med varandra och en utmaning blir att hitta nya alternativ.

– En del av de åtgärder som krävs för att vi ska kunna omvandla leden till en boulevard ligger utanför åtgärdsvalsstudien, det handlar till exempel om att flytta trafikering av expressbussar från Dag Hammarskjöldsleden till Söder- och Västerleden, säger Staffan Sandberg.

Enligt beräkningar dröjer det fram till år 2032-2035 innan en boulevard skulle kunna se dagens ljus.

Krönikor

Axelsson: Göteborg var kallare förr

Krönika Tradition. Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna. Men vintern 2021 är långt ifrån någon rekordvinter, åtminstone än så länge. torsdag 11/3 16:10

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Attenius (S): Alla unga ska kunna ta sig runt i Göteborg

Debatt Socialdemokraterna Att spela fotboll på Heden, bada i Delsjön eller gå på Liseberg har gett många av oss göteborgare sommarminnen för livet. Den möjligheten bör utsträckas till alla skolelever, oavsett föräldrarnas inkomst. tisdag 6/4 13:00