Foto: Göteborgs Stad

Beskedet: Inga pengar till Axet och Mellansteget

Ingen vill hjälpa till och finansiera de nedläggningshotade verksamheterna Mellansteget och Axet. Det konstaterar förvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo på senaste nämndsmötet.

  • Publicerad 11:58, 10 okt 2019

Politiker. Monika Beiring (M), ordförande i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Foto: Göteborgs Stad

De dagliga verksamheterna Axet och Mellansteget får ingen hjälp med finansieringen utifrån. Det stod klart i samband med förra nämndmötet i Askim-Frölunda-Högsbo då förvaltningen rapporterade att de inte fått några positiva svar från de parter de ställt frågan till. I och med det ser de sitt uppdrag som avklarat.

Trots sparkrav – rehabverksamhet röstades kvar i nämnden

Osäker framtid för Axet och Mellansteget

Det var i januari i år som nämnden gav förvaltningen i uppdrag att kontakta sjukvården och andra aktörer för att se om de skulle kunna finansiera eller delfinansiera verksamheterna. Under tiden togs pengar av stadsdelens reserv för att hålla dem i gång.

År 2018 drev bland annat Moderaterna i AFH på för att lägga ned verksamheterna för att spara pengar och få en ekonomi i balans men Axet och Mellansteget räddades av S, D, V och MP.

Nedläggningshotad verksamhet får nytt växthus

Beskedet om att annan finansiering inte gått att lösa betyder endast att annan finansiering inte finns. Huruvida Axet eller Mellansteget kommer att finnas kvar år 2020 har nämnden inte tagit beslut om ännu.

– AFH är den stadsdel som enligt prognosen går ekonomiskt bäst just nu. Vi har fått in flera engångsintäkter vilka är stora faktorer till att vi ligger så bra till som vi gör i dagsläget, säger Monika Beiring (M) ordförande i stadsdelsnämnden AFH.

Har ni svängt i frågan om att lägga ned Axet och Mellansteget?

– Det är viktigt för oss att driva en ansvarsfull politik för invånarna i Askim-Frölunda-Högsbo. Nu går vi in i ett nytt år och det är för tidigt att säga hur ekonomin för 2020 kommer att se ut. Men behöver vi vidta åtgärder så får vi se över det, säger Monika Beiring. 

Vi är GBG