Beskedet: Nedläggningshotade klubben räddas

Efter två osäkra år står det nu klart att Jiujitsuklubben Ronin får vara kvar i den lokal där aktiva från så väl villakvarteren som lägenhetshusen i Biskopsgården tränar. "Det känns fantastiskt roligt" säger Håkan Linnarsson, ungdomsledare och klubblokalens fastighetsägare.

  • Publicerad 06:30, 19 jun 2021

Föreningen och jag som fastighetsägare har begått ett misstag, det är vi öppna om.

I ett garage på Svanehöjdsgatan har hundratals barn och vuxna sedan 2013 tränats i fall- och kasttekniker i Jiujitsuklubben Ronins regi. Innan coronapandemin slog till hade klubben cirka 45 aktiva barn och ännu fler vuxna som tränade.

– När vi den sista tiden sett ljuset i tunneln när det gäller pandemin så har det känts jobbigt att tänka att det istället skulle bli byråkratin som kan komma att sätta käppar i hjulet, säger Håkan Linnarsson.

För i två års tid har mörka moln tornat upp sig på klubbens himlen. Problemet har varit att detaljplanen för klubblokalen inte har tillåtit träningsverksamhet, vilket i sin tur har lett till hotet om att verksamheten kan behöva flytta.

Detaljplanen tillät bara garage

Förutom att vara ungdomsledare i Ronin är det Håkan Linnarsson som hyr ut det garage som klubben tränar i.

– 2013 flyttade vi verksamheten från Örgryte till Biskopsgården. Genom sitt läge möts barn över socialekonomiska gränser som kanske aldrig skulle ha träffats annars. Klubben betyder mycket för många personer, säger han.

I backspegeln står det klart att man i ett tidigt skede, innan klubben flyttade, skulle ha undersökt möjligheterna till en ändring i detaljplanen.

– Föreningen och jag som fastighetsägare har begått ett misstag, det är vi öppna om. Men sedan dess har syftet bara varit att göra rätt för oss, säger Håkan Linnarsson.

I kampen om träningslokalen har namninsamlingar startats och privatpersoner ur föreningen som grannarna har skickat in skrivelser till byggnadsnämnden för att försöka påverka.

"Har fällt tårar"

Så kom vändningen förra veckan.

SVT Väst var först att rapportera att politikerna i byggnämnden enats om att klubben ska få vara kvar. Ordförande i byggnadsnämnden, Hampus Magnusson (M) förklarar:

– Vi gav tjänstemännen i uppdrag att titta på om det fanns alternativa lokaler för klubben att nyttja. När vi i förra veckan fick reda på att det inte finns några alternativ så tog vi beslutet om att ge ett positivt planbesked vilket innebär att klubben kan vara kvar, säger han och fortsätter:

– Fastighetsägaren har i detta fallet gjort fel, men barnen ska inte behöva hamna i kläm för det. All idrott är bra och det är speciellt viktigt i dessa tider att främja all typ av rörelse.

När nämndens besked kom berättar Håkan Linnarsson att han och de andra i föreningen kände en lättnad.

– Jag kan säga att vi är ganska många i föreningen som har fällt tårar sedan beskedet kom. Det skapar en tillit till samhället när barnen får se att politikerna faktiskt lyssnar. Nu kan vi titta framåt och börja planera för hur vi ska utveckla verksamheten, det känns fantastiskt roligt, säger han.

Det har hänt

Jiujitsuklubben Ronin bildades redan 1977 och sedan 2013 har klubben huserat på Svanehöjdsgatan i Biskopsgården.

För två år sedan kom en anonym anmälan vilket gjorde att verksamheten fick stadsbyggnadskontorets ögon på sig. Lokalen som klubben tränade tillät nämligen inte tröningsverksamhet utan fick bara användas som garage.

Stadsbyggnadskontoret har nu utrett om de ska ge tillåtelse till en ändring i detaljplanen som skulle möjliggöra att ha en träningsverksamhet där.

I april valde man att avslå klubben senaste anmälning om en ändring i detaljplanen. Därefter gick ärendet vidare för politiskt beslut i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämndens ordöfrande Hampus Magnusson (M) har aviserat att nämnden kommer att gå emot stadsbyggnadskontorets beslut och på så sätt låta klubben träna på Svanehöjdsgatan.

Det officiella beslutet väntas komma på nämndens möte 22 juni.

Visa merVisa mindre

Foto: Byrd/Johnny Kääpä

Sagt om Ronin:

När det stod klart att det fanns hot om att klubben Ronin inte skulle få vara kvar så skrev flera medlemmar i föreningen, grannar och andra aktörer i området in så kallade skrivelser till Byggnadsnämnden för att försöka få dem att ändra sig. Här är några utdrag:

"Föreningslivet spelar en viktig roll i Biskopsgården och föreningar som Ronin är av största vikt för att barn och ungdomar erbjuds en meningsfull fritid. Med gemensamma krafter kan vi lyfta stadsdelen!".

"Under träningarna NN skolkompisar, både tjejer och killar under träningarna, men även nya vänner från olika områden och kultur, då lokalen ligger mellan Biskopsgårdens miljonprogram och villorna i Tolered".

" Snälla, snälla både som mamma och lärare, samhällsmedborgare så vädjar jag till dig att hjälpa oss att stoppa att Juijutsuklubben Ronin förlorar sin lokal och därmed troligen tvingas lägga ner sin verksamhet".

" Vi vet att skapa goda sociala sammanhang och aktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga. Det blir en plats där barn och ungas självkänsla och självförtroende kan stärkas och en plats att få dem att känna sig kompetenta och att utvecklas inte bara i jiujitsu utan som individer".

Visa merVisa mindre

Vi är GBG