Små skillnader Lena Nyberg, utbildningschef och Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling i Göteborgs grundskoleförvaltning presenterade årets skolresultat i Emmaskolan i Angered. Foto: Lina Isaksson

Beskedet: Skolorna som sticker ut i Göteborg

Årets skolresultat är klart. Siffrorna visar små skillnader jämfört med föregående läsår. Men fler niondeklassare får gymnasiebehörighet och skolor i Biskopsgården sticker ut.

  • Publicerad 08:11, 25 jun 2019

I torsdags presenterades läsårets preliminära skolresultat för Göteborgs kommunala grundskolor.

Totalt sett är det marginella skillnader jämfört med fjolårets resultat men några förändringar har skett:

Andelen niondeklassare som når målen i alla ämnen ökar och fler elever blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Även i årskurs 3 ökar andelen elever som når kunskapskraven.

Däremot minskar andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 6 och årskurs 1.

– Det är positivt att resultat i årskurs 3 och 9 förbättras även om det är en mindre ökning. Det betyder att det är några fler elever som kommer in på gymnasiet, säger Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling i Göteborgs grundskoleförvaltning och tillägger:

– I årskurserna där resultatet minskar måste vi analysera på alla nivåer; elev, klass, skola och likvärdighet i staden.

Skolor i Biskopsgården sticker ut

Sjumilaskolan, Svartedalsskolan i Biskopsgården och Utmarksskolan i Kortedala, är skolor där resultaten har förbättrats märkbart.

Rektor från Biskopsgården är Årets svensk

På två år har behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram ökat på Sjumilaskolan, från 33 procent år 2017 till 71 procent i år. För Svartedalsskolan är ökningen 25 % och i år är 66 % av eleverna behöriga.

Utmarksskolan ökar under samma tidsperiod från 42,7 till 63,8 procent.

Sjumilaskolan måste betala miljonvite

– Det är ett långsiktigt kvalitetsarbete som ligger bakom. Men vi är inte nöjda. Vårt mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt och att alla ska nå målen i skolan, säger Anders Samuelsson.

Hur ska det gå till?

– Den enskilt viktigaste faktorn är elevernas lärande och att undervisningen håller hög kvalitet med behöriga lärare. Vi vill även att lärare och rektorer stannar kvar på skolorna, en elev gynnas inte av att byta lärare ofta och en skola gynnas inte av att byta rektor. Tvärtom, kontinuitet är viktigt.

Skolor med lägst/högst andel behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan

*Preliminärt skolresultat 2019*

Skolor med lägst andel behöriga under 2019:

Bergårdsgårdsskolan 4-9: 38 %

Bergsjöskolan 7-9: 39,5

Gårdstesnsskolan 4-9: 40,5 %

Vättleskolan 4-9: 44,9 %

Hjällboskolan 6-9: 45,1 %

Frejaskolan 7-9; 46,4 %

Frölundaskolan 7-9: 48,1 %

Lövgärdesskolan 4-9: 50,7 %

Glöstorpskolan 7-9: 54,9 %

Brunnsboskolan 7-9: 59,5 %

Skolor med högst andel behöriga under 2019:

Fiskebäcksskolan 7-9: ~ 100 %

Kärralundsskolan: ~ 100 %

Montessorieskolan Elyseum: ~ 100 %

Styrsöskolan: ~ 100 %

Svenska Balettskolan: ~ 100 %

Nordlyckeskolan: 97 %

Trulsegårdsskolan B: 96 %

Torslandaskolan 6-9 spår B: 95 %

Nygårdsskolan 4-9: 92 %

Påvelundsskolan 7-9 A: 91 %

Påvelundsskolan 7-9 B: 91 %

Källa: Göteborgs stad

Preliminärt skolresultat 2019

Årskurs 9: Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 ökar med 0,7 procentenheter. Från 66,5 i 2018 till 67,2 i 2019.

Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar med 0,3 procentenheter. Från 75,4 i 2018 till 75,7 i 2019.

Årskurs 6: Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 minskar med 1,3 procentenheter. Från 69,2 i 2018 till 67,9 i 2019.

Årskurs 3: Andelen elever som når kunskapskraven (svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorientering och naturorientering) ökar med 2,1 procentenheter. Från 79,2 i 2018 till 81,3 i 2019.

Årskurs 1: Andelen elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 1 (bedömningsstöd läsförståelse) minskar med 0,8 procentenheter. Från i 88,4 i 2018 till 87,6 i 2019.

Generellt: Flickorna har (fortfarande) bättre kunskapsresultat än pojkarna.

Källa: Göteborgs Stad

Trafiken – minut för minut

DEBATT

DEBATT: "Vinstjakt har lett till en kris i hemtjänsten"

Jonas Attenius (S) och Marina Johansson (S). Hemtjänsten förtjänar att prioriteras. Minutscheman måste bort, villkoren förbättras och antalet anställda bli fler. Det menar artikelförfattarna.måndag 24/2 14:34

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57