RÄTTVISA. Nu ska det bara gå att få skolskjuts i samband med att skolan börjar och slutar, max två resor per dag. Foto: Mostphotos

Beskedet: Slut med skolskjuts från fritids

Nu ska skolskjutsen bli mer rättvis. I samband med att den nya grundskoleförvaltningen tog över ansvaret för skolskjuts från stadsdelarna förtydligades också riktlinjerna.

  • Publicerad 10:58, 4 okt 2018

Trots samma riktlinjer har stadsdelarna tolkat olika när det gällt beslut om skolskjuts. En del elever har fått skolskjuts till och från fritids medan andra bara tillåtits skolskjuts till och från skolundervisningen – trots att det har haft samma behov.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

När den nya grundskoleförvaltningen nu tagit över skolskjutsfrågorna ska samma regler gälla över hela staden. Skolskjuts ska endast gälla till och/eller från skolundervisning och elevens bostad. Detta eftersom fritids är frivilligt, på samma sätt som att skolskjuts inte går att få på fritiden, helger eller lov (om eleven inte går på en lovskola och redan har skolskjuts).

– Vi har slagit ihop tio stadsdelars skolverksamhet till en. Det gör att det har funnits tio olika regler för hur man skött skolskjutsen. På några ställen har man varit mer generös, på andra ställen mindre generös. Ett av skälen till omorganisationen var att det skulle bli mer likvärdigt över hela staden. säger Claudia Hernandez, administratör på grundskoleförvaltningen.

Vad har de olika tolkningarna lett till för problem?

– I vissa stadsdelar har frågan hamnat på rektorerna, som ofta har varit mer generösa. På andra ställen har det skötts centralt där man följt reglerna till punkt och pricka. Elever som går på samma skola eller till och med i samma klass har kunnat ha olika om man tillhört olika stadsdelar, säger Claudia Hernandez.

Utöver tydligare riktlinjer erbjuds nu också skolskjutsen till elever i förskoleklass.

Det nya regelverket började gälla från och med att grundskoleförvaltningen tog över ansvaret 1 juli i somras. Beslut som togs innan dess gäller under hela läsåret. Vårdnadshavarna ansöker om skolskjuts inför varje läsår. De som redan har fått beviljad skolskjuts till och från fritids kommer alltså även fortsätt att ha det fram till vårterminens slut.

Elever som har skolskjuts till andra skolor för modersmålsundervisning omfattas inte av det nya regelverket. De elever som är i behov av färdtjänst eller LSS-resor kan ansöka om det som vanligt.

Skolskjuts

Den elev som inte själv kan ta sig till skolan har rätt till skolskjuts. Hindren kan vara olika. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts.

Ett hinder kan vara avstånd från folkbokföringsadress. Då mäts inte avståndet till skolan utan till närmaste busshållplats.

Ett annat hinder kan vara sjukdomar eller infektionsrisker.

Källa: Göteborgs Stad

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG