Beslutet: Stora Amundön blir naturreservat för att skydda ålgräset. Foto: Mostphotos/ Göteborgs Universitet/ Google

Beslutet: Amundön blir naturreservat

I dag beslutade byggnadsnämnden att Amundön blir klassat som naturreservat för att skydda den värdefulla naturen i området.

  • Publicerad 17:30, 6 feb 2018

Det har länge varit diskussioner om att klassa Stora Amundön och Billdals skärgård som naturreservat. Området har flera viktiga naturvärden som kommunen vill skydda, inte minst ålgräsängarna i Billdals skärgård som är viktiga för fiskar och andra havslevande djur.

I Bohuslän har ålgräset minskat med över 60 procent sedan 80-talet vilket har lett till förluster för Sverige på upp mot 20 miljarder kronor i form av förlorade ekosystemtjänster.

Läs även: Flera nya naturreservat I Göteborg

– Det är hela tolv tusen hektar ålgräsängar som försvunnit i Bohuslän. Ålgräs som tidigare fungerat som barnkammare och skydd åt fiskar som ål och torsk, säger Marie Nyberg, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Omtyckt utflyktsmål

Stora Amundön är för övrigt ett mycket populärt utflyktsmål med många promenadslingor och bad vilka man också vill värna om genom det här beslutet.

– Stora Amundön har omkring 73 tusen besökare varje år vilket vi tycker är jätteroligt.

Hur kommer man som vanlig friluftsmänniska märka av naturreservatet?

– Egentligen inte jättemycket, vi kommer sätta upp två entréer – en vid Stora Amundön och en vid Billdalsbadet, det kommer även sättas upp informationstavlor över vilka naturvärden som finns i området. Gränsen för naturreservatet ska också märkas ut.

Det kommer göras undersökningar på naturen och havsmiljön i det skyddade området för att få en uppfattning om hur den mår och påverkas.

– I dag har vi inte så många restriktioner för vad man får och inte får göra i reservatet men skulle vi märka att naturen påverkas negativt av något kan det tillkomma efterhand, avslutar Marie Nyberg.

Vi är GBG

    Vi är GBG