Sjukvård. Byggstart av det nya sjukhuset planeras i juni 2019. Foto: Doug Olson/ Carina Andreasson

Beslutet: Då byggs Göteborgs nya specialistsjukhus

Regionstyrelsen har beslutat att säga ja till det 24 500 kvadratmeter stora specialistsjukhus som planerats i Högsbo. Det nya sjukhuset kommer att ersätta det nuvarande vid Frölunda Torg.

  • Publicerad 05:30, 21 maj 2019

Regionstyrelsen. Johnny Magnusson (M), Regionstyrelsens ordförande. Foto: Moderater i Västra Götalandsregionen

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

I april 2015 beslutade regionfullmäktige att utveckla och förstärka närsjukvården i Göteborgsområdet genom att etablera ett 24 500 kvadratmeter stort specialistsjukhus. Sjukhuset kommer ersätta det nuvarande Frölunda specialistsjukhuset vid Frölunda Torg.

– De lokalerna är i dagsläget helt uttjänta ur ett modernt sjukhusperspektiv så det är inte tal om att vara kvar där, säger Jonny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Nu har regionstyrelsen också sagt ja och byggstart planeras i juni 2019 vid nuvarande Högsbo sjukhusområde och det planeras stå klart 2023.

Sjukhuset dimensioneras för en kapacitet som motsvarar cirka 11 000 operationer. Det ska rymma ett dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum, bild och provtagning samt ytor för försörjning och service, ett parkeringshus och en försörjningsbyggnad. Sjukhuset förväntas kosta omkring 1,603 miljarder kronor att bygga. Sedan till kommer ytterligare kostnader för utrustning och konstnärlig utsmyckning.

– Vi håller på att ställa om vården så att den vård du behöver ofta ska finnas nära dig. Du ska inte behöva gå in på det stora akutsjukhuset varje gång, det är dålig sjukvårdsekonomi och det är inte heller speciellt bra för patienterna då smittorisken är mycket större där, säger Jonny Magnusson.

Vi är GBG