Beslutat. Nu står det klart var Askims simhall kommer byggas. Foto: Gabriel Tjulander

Beslutet: Här byggs Askims nya simhall

Nu står det klart var den nya simhallen i Askim ska byggas och planarbetet kan komma i gång redan i år.

  • Publicerad 15:05, 8 feb 2019

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Flera av Göteborg simhallar är i dåligt skick och så även den i Askim. Göteborg Direkt har tidigare berättat att kommunen velat bygga en helt ny simhall i Askim i stället för att renovera. Dock har det inte varit helt klart var det vore lämpligast att bygga det nya badet.

Bland annat fanns det en idé om att bygga den i Nya Hovås vilket var ett av de starkare förslagen men till slut skulle man landa i att bygga på grusplanen intill det nuvarande badet.

– Vi bedömer att det här läget är positivt, mycket utifrån utförande frågor och tidsperspektiv och det finns ett övergripande behov av att bygga ut kapaciteten. Det som är den stora skillnaden mellan platsen intill den befintliga simhallen och läget i Nya Hovås är just att tids- och genomförande perspektiv är väldigt gynnsamma. Från stadsdelsförvaltningens sida ser man också väldigt positivt på det här nu föreslagna området då simkunnigheten är lägre här, säger Jonathan Granberg, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Här planeras Askims nya simhall

Som Göteborg Direkt har skrivit tidigare är tanken att bevara den nuvarande simhallen både under byggnationen av den nya men även senare. Det finns planer på att bygga om den till en sport- och aktivitetshall.

Detaljplanearbetet om fattar även Hovåsskolan som ligger norr om simhallen vilket ger en möjlighet att även se över förbättringar som skolan kan vara i behov av och utföra de samtidigt med simhallsbygget.

– Om skolan har det behovet så finns det fördelar med att ta det i samma plan projekt i stället för att de vid ett senare tillfälle ska komma in med en ny begäran om planbesked, säger Jonathan Granberg.

Utbildning ska ge färre hot på badhusen

Vi är GBG

    Vi är GBG