Römosseskolan Foto: Gabriel Tjulander

Beslutet: Skolinspektionen stänger Römosseskolan

Fyra av fem styrelseledamöterna i den förening som driver Römosseskolan anses inte vara lämpliga att bedriva skolverksamhet. Därför har Skolinspektionen nu beslutat att stänga skolorna.

  • Publicerad 12:07, 27 okt 2021

Axel Darvik (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande tillika skolkommunalråd i Göteborg, 2021. Foto: Direktpress

Efter en granskning har Skolinspektionen valt att återkalla godkännandet för huvudmannen Föreningen Framstegsskolan i Göteborg, som driver Römosseskolan i Gårdsten, Lilla Römosseskolan samt Römosseskolan Agnesberg i Göteborg.

Beslutet innebär att de tre skolorna i Göteborg kommer att stänga. Föreningen förlorar även tillståndet att driva Römosseskolan Borås som i dag inte är i drift.

Liberalernas Axel Darvik, ordförande i grundskolenämnden, var under onsdagen nöjd med beslutet.

– Jag är glad över att det blev så här. För elevernas framtid och deras möjlighet att integreras i samhället är det här ett viktigt beslut. De kommunala skolor som kommer att ta emot eleverna kommer att förstärkas med fler lärare inledningsvis samt personal till elevhälsoteamen, säger han.

Staden fortsätter stoppa utbetalningen till Römosseskolan

Orsaken till beslutet grundar sig i att Skolinspektionen anser att fyra av fem styrelseledamöterna i den förening som driver Römosseskolan inte anses vara lämpliga att bedriva skolverksamhet.

Tjänster som inte utfördes

Skolinspektionens utredning har bland annat visat att föreningen betalat ut avsevärda belopp för tjänster som inte utförts under tidsperioden 2017-2021. Myndigheten anser att de fyra ledamöterna inte tagit tillräckligt med ansvar för att "föreningens ekonomi ska skötas på ett betryggande sätt".

– Att stängningen endast beror på de ekonomiska oegentligheterna som uppdagats är en besvikelse, enligt mig. Skolan har ändå varit verksam i 20 år och föremål för en lång rad tidigare granskningar. Att inte kritiken mot skolans ideologiska grund och valet att separera elever har varit nog för Skolinspektionen att kunna agera, det är en besvikelse, säger Axel Darvik (L) och fortsätter:

Beslutet gäller från den 19 november och kan överklagas av huvudmannen.

Ägar- och ledningsprövning

Sedan 2019 gör Skolinspektionen ägar- och ledningsprövning av fristående skolor.

Kravet på lämplighet innebär att vd, styrelsemedlemmar och ägare var och en ska visa att de inte gjort sig skyldiga till grövre brott eller har ekonomiskt misskött andra bolag eller föreningar. De kommer därmed att kontrolleras hos polisen, Kronofogden och andra myndigheter.

De som ska leda friskoleverksamheten måste också kunna visa att de har tillräcklig kompetens om skoljuridik och ekonomi i gruppen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

Källa: Skolinspektionen

Visa merVisa mindre