Ersättning höjs. Nu har Västra Götalandsregionen, VGR, och Diskrimineringsombudsmannen, DO, nått en förlikning i fallet gällande "kulturell svimning". Foto: Sacharias Källdén/Mostphotos

Betalar 300 000 kronor för "kulturell svimning"

En man med hjärnblödning bedömdes visa upp tecken på "kulturell svimning" vilket ledde till att han bedömdes inte behöva akut vård. Nu har Västra Götalandsregionen, VGR, valt att betala ut en högre ersättning till mannens dödsbo.

  • Publicerad 05:30, 23 apr 2022

Även om pengarna aldrig har varit det viktiga för mannens familj är det höga ersättningsbeloppet en klar signal om hur allvarlig den här händelsen är.

Förra året slog Göteborgs tingsrätt fast att det var en överträdelse av diskrimineringslagen när vården av en man med hjärnblödning dröjde.

Mannen, som då var boende i nordöstra delarna av Göteborg, skadade sig i huvudet i samband med en fotbollsmatch hösten 2017. Initialt hade mannen inte några allvarliga symptom vilket gjorde att han inte uppsökte vård.

Dagen därpå larmade mannens fru SOS Alarm efter att han blivit akut sjuk med kraftig huvudvärk och kräkningar.

Det är ambulanssköterskans bedömning av mannens symptom som har blivit starkt kritiserade. Bland annat går det att läsa i journalen att ambulanssköterskan tror att mannen "spelar medvetslös" och att det kan handla om "kulturell svimning". Av den anledningen bedömdes mannens tillstånd inte vara högprioriterat vilket ledde till att han inte fick akut vård.

Mannen i 30-årsåldern avled senare av de svåra hjärnskadorna orsakade av hjärnblödningen.

Gick med på förlikning

Efter att målet avgjordes i tingsrätten valde Diskrimineringsombudsmannen, DO, att överklaga ärendet till hovrätten med målet var att höja skadeståndet till mannens anhöriga.

Nu har VGR gått med på att betala hela den ersättningen som DO begärt, 300 000 kronor. Det är nära en tredubbling av skadeståndet som tingsrätten dömde VGR att betala.

– Det här målet har haft, och kommer att ha, mycket stor betydelse eftersom domen fastställer att det har varit fråga om diskriminering och visar på den risk som diskriminering inom vården innebär för den enskilde. Och även om pengarna aldrig har varit det viktiga för mannens familj är det höga ersättningsbeloppet en klar signal om hur allvarlig den här händelsen är, säger DO Lars Arrhenius, i ett pressmeddelande.

Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsmannen. Foto: Tomas Gunnarsson