UTVECKLINGSPOTENTIAL. Foto: Anna Rudholm

BISKOPSGÅRDEN. Det är dags att utveckla stadsdelen som enligt många är fin men sammankopplas med gängbråk. Foto: Göteborgs Stad

Biskopsgården på tur att utvecklas

Fint men med dåligt rykte. Det är en vanlig uppfattning om Biskopsgården visar en enkät bland de boende. Nu satsar kommunen på att stadsdelen ska utvecklas och bättra på namnet.

  • Publicerad 08:56, 12 mar 2019

Det är dags för Biskopsgården på Hisingen att utvecklas. Startskottet var en workshop vid årsskiftet där representanter från kommunala förvaltningar och bolag samlades och spånade.

Sedan dess har även de boende fått möjlighet att säga sitt i såväl en enkät som med stadsutvecklare på plats i stadsdelen.

– Flera svarar att Biskopsgården är ett grönt område med närhet till naturen och området har ett centralt läge i staden. Det tar 15 minuter med spårvagn från Brunnsparken till Vårväderstorget, säger Anna Rudholm, projektledare, planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret.

Otryggt och gäng

Samtidigt handlar många svar om att Biskopsgården upplevs som ett otryggt område som ofta sammankopplas med gängkriminalitet.

Så ska föräldrarna i Biskopsgården vända trenden

– Stadsdelen uppfattas som fint men med dåligt rykte.

För att locka fler till området föreslår de boende i enkäten bland annat; ett nytt kulturhus, unika evenemang och utveckling av Svarte mosse som lek-, idrott- och rekreationsområde. Man vill också se fler mötesplatser som simhall och biograf.

Tidig dialog med boende

Enligt Anna Rudholm är det viktigt att föra en dialog med de boende i ett tidigt skede. Flera delar som kommunen menar är i behov av förändring tar avstamp i invånarnas synpunkter. Det handlar bland annat om hur kollektivtrafiken kan utvecklas, hur parkeringsplatser och kulturmiljön påverkas av nybyggen och hur torgen kan utvecklas.

Vad händer nu i arbetet med att utveckla Biskopsgården?

– Vi på stadsbyggnadskontoret ser behovet av bostäder i olika upplåtelseformer, nya stråk och att Biskopsgården behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg. Det behöver även bli en mer sammanhållen och tryggare stadsdel. Allt det här kommer att forma ett program för Biskopsgården som i sin tur kommer tur kommer ligga till grund för framtida detaljplaner.

Biskopsgården

Biskopsgården tillhör stadsdelsnämndsområde Västra Hisingen och omfattar områdena:

Norra Biskopsgården, Länsmansgården, Svartedalen, Södra Biskopsgården och Jättesten .

Hela Biskopsgården har en areal på 910 hektar och där bor 29 785 invånare.

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre

Svarte Mosse

Svarte Mosse naturområde ligger i Biskopsgården, på Hisingen. Här finns hällmarker, kärr och tjärnar. Det är ett rekreationsområde med löpspår och naturstigar. Här finns många skyddsvärda arter samt Stora Vette fornborg från år 500. Svarte Mosse, vattenområdet som gett namn till området, är en välbesökt fågellokal.

Källa: Göteborgs Stad

Vi är GBG