Ivo. Miljön för brukarna på ett boende med särskild service måste förbättras, anser Inspektionen för vård och omsorg. Bilden är en genrebild. Foto: Ulrica Andersson

Boende i Göteborg hotas med miljonvite

Hög personalomsättning, kompetensbrist hos personalen och en boendemiljö som inte är anpassat för individens behov. Det såg Ivo efter en oanmäld inspektion på bostad med särskild service för vuxna på Hisingen.

  • Publicerad 05:30, 2 dec 2021

2019 utförde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en inspektion av verksamheten som består av bostäder med särskild service för vuxna. Redan då konstaterades brister.

Det handlade bland annat om att verksamheten inte gav förutsättningar för att de boendes vardag ska bli förutsägbar, begriplig och trygg. Stadsdelsnämnden – som då hade det yttersta ansvaret för verksamheten – svarade på kritiken med vilka åtgärder man planerade. Bland annat handlade det om att samtliga ur personalen skulle få ytterligare utbildning.

Men i augusti i år fick Ivo in en anonym anmälan om att inget hade blivit bättre sedan dess. Det ledde till att myndigheten under hösten utförde en oanmäld tillsyn av verksamheten.

225 anställda på två år

I intervjuer med personal framkom att personalomsättningen varit väldigt hög, exempelvis hade man räknat ut att 225 personer jobbat på boendet de senaste två åren.

Något som påverkat de boende mycket negativt eftersom samtliga har ett behov av förutsägbarhet, få sociala relationer samt att personalen känner dem väl.

Det framkom även att det fanns stora variationer i arbetssätt bland de anställda vilket skapar oro, stress och utåtagerande beteende bland de boende.

Hotar med miljonvite

Nu hotar Ivo kommunen med ett vite på en miljon kronor om inte situationen förbättras. Bland annat vill myndigheten att antalet boende samt personalstyrkan anpassas utifrån de boendes individuella behov samt att personalen får ökad kompetens inom fler områden.

Nämnden för funktionsstöd har fram till slutet av januari nästa år att redovisa vilka förbättringsåtgärder man planerar för boendet.

Vi är GBG