Boende kräver bullerskydd mot badgäster

De boende på Bronsfyndsgatan har tröttnat på trafiken på Näsetvägen. De kräver ett bullerskydd. Men för kommunen ligger det långt fram i tiden.

  • Publicerad 06:00, 24 nov 2017

Tommy Gudmundsson har bott i området i över 50 år. Han har märkt hur trafiken ökat i takt med nybyggen ute på Näset.

– De som har sovrummen åt det hållet kan inte ha fönstren öppna. På somrarna när alla ska köra ut och bada kan man inte sitta ute i trädgården. Det känns som man sitter mitt ute i vägen.

Vad är det för trafik?

– Det är bussar, mycket byggtrafik och jag vet inte hur mycket bilar. När det har varit som värst har jag fått kliva ur min bil och trycka på knappen vid övergångsstället så de ska få rött så jag kan köra ut, säger Tommy Gudmundsson.

Ett annat problem är hastigheten.

– De har sänkt hastigheten från 70 till 50, men folk kör i 70 ändå, minst.

Ett 40-tal grannar i området har skrivit på en namnlista till kommunen där de kräver ett bullerskydd.

– De beräkningar av ljudnivån som gjorts har inte varit tillräckligt höga. De har legat runt 62 dBA ekvivalent ljudnivå, genomsnittlig över dygnet. För att vi ska överväga kommunala åtgärder krävs ungefär 63 decibel. Trafikkontoret genomför trafikmätningar i staden ungefär var fjärde år och vi inväntar resultatet nya trafikmätningar som vi förhoppningsvis får runt jul. Utifrån de nya trafikmätningarna kan man se om det är någon förändring av ljudnivån för fastigheterna, säger Malin Ekstrand, trafikplanerare på trafikkontoret.

När skulle ett bullerskydd kunna vara på plats som tidigast?

– Det är nog många år fram. Först och främst måste nivåerna vara tillräckligt höga. Sedan måste vi se om det ens är möjligt att bygga bullerskydd där. Det kan till exempel vara ledningar i marken som försvårar. Vi har också flera andra platser i staden med högre bullernivåer som prioriteras före i nuläget. Flera boende har också erbjudits bidrag för att bygga egna bullerskydd. Det täcker inte allt men en del. Men det är ingen som har nappat, säger Malin Ekstrand.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG