Korsvägen. Parkeringarna vid Universeum kommer att flyttas till en ny plats i riktning mot Världskulturmuseet. Foto: Mostphotos

Borrar för Västlänken vid Korsvägen

Nästa vecka påbörjas kompletterande markundersökningar vid Korsvägen inför det planerade bygget av Västlänken. En borrvagn kommer att finnas på plats och både bil och cykeltrafik kommer att påverkas.

  • Publicerad 16:37, 13 apr 2018

LÄS MER: Dinosaurien skräms på flykt – av Västlänken

Västlänkens station i området är planerad att ligga under dagens knutpunkt Korsvägen. De arbeten som planeras under de två kommande veckorna börjar på måndag, och handlar om kompletterande markundersökningar på ytan norr om Universeum.

– Man borrar sig ner i marken och tittar på hur jordens egenskaper är just där man vill bygga, en geoteknisk undersökning. Som djupast går man 20-22 meter, säger Magnus Eriksson, Trafikverkets delprojektledare för station Korsvägen.

Många undrar ju hur ni kan påbörja arbeten när ni inte fått er verkställighetsdom än?

– Det här hör till de så kallade förberedande arbetena, det är samma som man kan göra redan i ett utredningsskede, säger han.

Borrarbetet görs från en vagn och kommer periodvis att påverka trafiken i området. Biltrafiken kommer kunna passera, men körfältet närmast Universeum stängs av mellan 9-15 under veckodagarna. Cykelvägen som passerar förbi stängs av och leds om enligt skyltning på plats.

LÄS MER: Arkeologernas alligatorjakt vid Korsvägen

Det arkeologiska utgrävningsarbete som pågått vid Johannebergs landeri, den lilla platån ovanför Korsvägen, börjar nu gå in i slutfasen. Där kommer arbetsbodar att sättas upp under maj månad.

Arbetet vid Korsvägen kommer att ske etappvis och i sommar väntas flera markarbeten inför de planerade sprängningarna.

– Vi har flera arbeten nu som kommer att pågå vecka för vecka fram till sommaren, säger Magnus Eriksson.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG