Bostadsrättsföreningen stämmer kommunen

En bostadsrättsförening på Sägengatan kan behöva betala miljonbelopp för att återställa kommunens mark som de hyrt och använt som parkering sedan 1970-talet. Men föreningen protesterar och har nu valt att stämma Göteborgs stad.

  • Publicerad 05:30, 14 dec 2021

Lovisa Hansson

073-620 14 59
lovisa.hansson@goteborgdirekt.se

1969 stod HSB brf Backas tegelhus med blåa balkonger inflyttningsklara och 1973 slöt de ett så kallat tomträttsavtal med Göteborgs stad. Avtalet gäller en bit mark mellan Litteraturgatan och Sagogången som sedan dess har nyttjats som boendeparkering.

– På den tiden såg man det som ett bra sätt att få igång produktionen, att hyra ut kommunal mark. Liknande avtal finns över hela staden, säger David Albinsson, förvaltare HSB Göteborg.

På platsen har föreningen fått lov att bygga två parkeringshus samt att asfaltera två öppna parkeringsytor med cirka 400 platser.

Men i mars i år stod det klart att Göteborgs stad efter över femtio år sagt upp avtalet. Enligt Hans Björlin, ordförande i bostadsrättsföreningen, kom beskedet oväntat.

– Vi hade inte lagt pengar på underhåll och upprustning under alla dessa år om vi inte trodde att p-platserna skulle få vara kvar permanent. Förra året var vi till och med på vippen att investera i laddningsstolpar för hundratusentals kronor. Sjukdom i styrelsen gjorde att vi sköt på beslutet – vilket nu i efterhand var tur i oturen.

Platsen där parkeringshusen ligger ingår i ett detaljplanarbete som staden initierat. Potentiellt vill Göteborgs stad bygga cirka 300 lägenheter, 100 studentbostäder och 22 radhus längst med Litteraturgatan.

Förtätar staden

Att kunna nyttja marken till stadsutveckling anger Göteborgs stad som skäl till uppsägningen.

– Det sätter vi oss inte emot utan tycker snarare att det är bra att området blir livaktigt. Men varför ta bort befintlig bebyggelse som är välskött? Och utan att presentera lösning på den parkeringsbrist som kommer att uppstå, säger Hans Björlin.

Att riva parkeringshusen för att bygga nytt är slöseri med resurser anser föreningen. Samtidigt oroar Hans Björlin sig för hur bostadsrättsföreningens medlemmar kommer att drabbas ekonomiskt.

Ska återställa marken

För i kommunikation med kommunen står det klart att det är Brf Backa och dess medlemmar som kommer att stå för notan att riva parkeringshuset samt sanera och återställa marken till ursprungligt skick.

– Vi uppskattar att arbetet med att återställa marken kommer att kosta flera miljoner kronor. Det är en utgift man inte riktigt planerar för, säger David Albinsson på HSB.

I våras valde Brf Backa – med HSB:s organisation i ryggen – att bestrida uppsägningen genom att stämma Göteborgs stad i Mark- och miljödomstolen.

Målet väntas gå upp i rätten nästa vecka.

HSB:

HSB är en kooperativ bostadsrörelse, i Sverige. HSB är landets största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning.

Källa: Wikipedia

Vi är GBG