Det behövs fler förskoleplatser i Gårdsten och det snabbt. Planeringen har hamnat på efterkälken när nya bostadsområden växer fram. I våras gav Stadsdelsnämnden i uppdrag till Lokalsekretariatet att så fort som möjligt se över möjligheten att etablera både tillfälliga och permanenta förskolor i området.

– Vid Kryddhyllan finns planer på en ny stor förskoletomt, men detaljplanen har blivit försenad och det finns risk för att bostäderna blir klara innan förskolan. För att täcka upp för behovet av platser, även för de förskolor som stängs för renovering, tittar vi på vad vi kan göra för tillfälliga etableringar. Ambitionen är att återkomma med ett förslag under senhösten, säger Johan Nyström, planeringsledare på Lokalsekretariatet.

Plats för alla

Trots lokalbristen ska det finnas plats för alla barn, både de som skolas in under hösten och i början av nästa år. Ambitionen är att alla ska få plats på någon av sina önskade förskolor. Det menar Liselott Svedjeland, områdeschef för förskolan i Angered.

– Vi har plats för alla barn, än så länge. Vi har extra utrymmen som kan öppnas upp om det kommer många nya barn inflyttande. Efter nyår hoppas vi få nya tillfälliga lokaler och då pratar vi om långsiktiga, kanske femåriga, provisoriska lösningar med ordentligt iordninggjorda lekytor.