Brist på förskolor i Gårdsten

Planeringen av förskolor släpar när nya bostäder byggs i Gårdsten. Samtidigt ska flera befintliga lokaler renoveras. I väntan på nya förskolor utreder man nu tillfälliga lösningar.

  • Publicerad 15:57, 18 aug 2017

Det behövs fler förskoleplatser i Gårdsten och det snabbt. Planeringen har hamnat på efterkälken när nya bostadsområden växer fram. I våras gav Stadsdelsnämnden i uppdrag till Lokalsekretariatet att så fort som möjligt se över möjligheten att etablera både tillfälliga och permanenta förskolor i området.

– Vid Kryddhyllan finns planer på en ny stor förskoletomt, men detaljplanen har blivit försenad och det finns risk för att bostäderna blir klara innan förskolan. För att täcka upp för behovet av platser, även för de förskolor som stängs för renovering, tittar vi på vad vi kan göra för tillfälliga etableringar. Ambitionen är att återkomma med ett förslag under senhösten, säger Johan Nyström, planeringsledare på Lokalsekretariatet.

Plats för alla

Trots lokalbristen ska det finnas plats för alla barn, både de som skolas in under hösten och i början av nästa år. Ambitionen är att alla ska få plats på någon av sina önskade förskolor. Det menar Liselott Svedjeland, områdeschef för förskolan i Angered.

– Vi har plats för alla barn, än så länge. Vi har extra utrymmen som kan öppnas upp om det kommer många nya barn inflyttande. Efter nyår hoppas vi få nya tillfälliga lokaler och då pratar vi om långsiktiga, kanske femåriga, provisoriska lösningar med ordentligt iordninggjorda lekytor.

Krönikor

Därför dansar Knut ut julen

Krönika Tradition. Tjugondag Knut – 13 januari Enligt visan varar julen “än till påska”. Men så länge vill nog ingen ha kvar julpyntet. Historiskt har det i Sverige funnits två datum som sätter punkt för högtiden.torsdag 13/1 10:20

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21