Över eller under. Om 15 år är planen att det ska vara möjligt att åka spårvagn mellan Lindholmen och Stigberget. Foto: Mosthphotos

Bro vs tunnel: Så lång blir restiden

Frågan om den framtida Lindholmsförbindelsen ska gå under eller över älven kvarstår. Nu har trafikkontoret tittat på konserverna för alternativen – hög bro, öppningsbar bro och tunnel. Samtidigt uppmanas allmänheten att tycka till.

  • Publicerad 05:30, 5 sep 2020

Utmaning att bygga en stor infrastruktur i en befintlig miljö.

Om 15 år ska det vara möjligt att åka spårvagn mellan Lindholmen och Stigberget med den så kallade Lindholmsförbindelsen, en delsträcka på en kommande spårvägs- och bussförbindelse mellan Brunnsbo på Hisingen och Linnéplatsen.  

Göteborg Direkt har tidigare rapporterat om tre alternativ som kan tänkas förbinda fastlandet och Hisingen.

Förslagen handlar om en fast bro med segelfri höjd på 27 meter, en öppningsbar bro med segelfri höjd på 12,5 meter i stängt läge och en tunnel under Göta älv.

Ny spårväg knyter ihop Majorna och Hisingen

Alla alternativ får konsekvenser

Nu har trafikkontoret sammanställt vilka konsekvenser de olika förslagen får i form av bland annat restider, påverkan på stadsbild och exploatering, riksintresse, byggtekniska risker och kostnader.

– Den stora utmaningen med projektet är att bygga en stor infrastruktur i en befintlig miljö. Vi har boende, verksamma och farleder som ska fungera, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.

Hon fortsätter:

– Alla alternativ har påverkan men av olika karaktär. Vi vill framhålla att det inte finns något alternativ som inte kommer att förändra och påverka staden.

Exempel på vad framkommit är bland annat hur restiden, som är viktig för resenären, skiljer.

Bedömningen är att tunneln har bäst stadsbanekvalité och där restiden är kortast.

När det gäller stadsbyggnad och exploatering har den högre bron störst påverkan.

– Den tar mest mark i anspråk och ger störst påverkan på utvecklingen i stadsmiljön. Den ger mellan 300 miljoner och 1 miljard i förlorade exploateringskostnader på Lindholmen, Ma-Lou Wihlborg.

"Tyck till!"

Nästa steg är att de tre förslagen ska ut på remiss hos en rad olika myndigheter, förvaltningar, bolag och andra kommuner som berörs.

Samtidigt är uppmuntras göteborgarna att tycka till.

– Alla synpunkter sammanställs och blir ett underlag för politikerna att fatta beslut utifrån i februari. Vi har redan fått in många skiftande synpunkter som är intressanta och bra som vi tar lärdom av.

Bro eller tunnel över älven – nu kan allmänheten tycka till

Alternativ 1. Öppningsbar bro med segelfri höjd på 12,5 meter i stängt läge och segelfri bredd på 30 meter. Foto: Göteborg Stad / Sweco

Trafikkontorets sammanfattande bedömning

Restider:

Tunnel: 4 minuter och 50 sekunder
12 meters bro: 5 minuter och 10 sekunder
(broöppningar ökar restiden med upp till 8 minuter per broöppning.)
27 meters bro: 6 minuter och 20 sekunder

Tunnelalternativet har bäst stadsbanekvalitéer.

Stadsbilden:

Tunnel innebär lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsanalysen
samt påverkan på riksintressena.

Det finns kritiska passager i samtliga alternativ:

För tunnelalternativet är riskerna framförallt av byggnadsteknisk karaktär.

För broalternativen tillkommer risker kopplade till intressenter i närområdet och regionen.

Kostnad:

Investeringskostnaderna för samtliga alternativ överstiger tilldelad ram.

Lägst kostnad för 27 metersbron, därefter tunnel
och högst kostnad för 12 metersbron.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre

Alternativ 2. Fast bro med segelfri höjd på 27 meter och segelfri bredd på 30 meter. Foto: Göteborg Stad / Sweco

Här hittar du fakta och kan du lämna synpunkter om alternativen:

Information: Göteborgs Stadsutvecklingswebb finns filmer och fakta kring de olika förslagen.

Skicka e-post: brunnsbo-lindholmen-linne@trafikkontoret.goteborg.se fram till och med den 31 oktober 2020.

Ring: 031–368 25 80 följande tider:

2 september 2020 kl. 15.00–17.00

3 september 2020 kl. 13.00–15.00

7 september 2020 kl. 9.00–11.00

Visa merVisa mindre

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Så gör du om du swishat fel

Konsument Gäller ångerrätt på nätauktion och hur gör jag om jag skickat pengar till fel person? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. torsdag 3/9 16:37

DEBATT

"Rädda verksamheterna i Kommersen"

Debatt: Miljöpartiet Nu hotas Cykelköket och Solidariskt Kylskåp i Kommersen vid Masthuggskajen. De måste räddas skriver en rad miljöpartistiska politiker. tisdag 22/9 11:56

KRÖNIKOR

Tjulander: Gör som gymnasieskolan – håll till höger

Krönika. Göteborg Direkt har kartlagt hur gymnasieskolorna hanterar pandemin under skolstarten. Något som vi borde ta efter i samhället i stort menar artikelförfattaren. måndag 14/9 16:45

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11