Fler är negativt inställda till Västlänken än positiva. Men gruppen som tycker varken eller är forfrande betydligt större. Det visar en ny undersökning från SOM-institutet och Trafikverket. Foto: ABAKO

Brytpunken: Fler är negativa till Västlänken

Nu är fler personer negativa än positiva till Västlänken. Det visar en färsk undersökning av västsvenskarnas pendlingsvanor. Men gruppen som inte bryr sig om tågtunneln är fortfarande störst.

  • Publicerad 06:10, 6 jul 2018

De som är negativt inställda till Västlänken är nu fler än de som ser positivt på den framtida tågtunneln. Det visar en ny undersökning av västsvenskarnas pendlingsvanor och attityder till infrastrukturprojekt som SOM-institutet genomfört i samverkan med Trafikverket för sjunde året i rad.

Gruppen som inte bryr sig störst

Studien visar bland annat att 29 % anser att tunnelbygget är ganska dåligt eller mycket dåligt medan 25 % anser att tunnelbygget är ganska bra eller mycket bra. Men gruppen som varken är positiv eller negativ är fortfarande är betydligt större. Nästan hälften, 46 % av de tillfrågade svarar att de tycker tågtunneln är varken bra eller dålig eller uttrycker ingen åsikt alls. 

Äldre och barnlösa mest negativa

Det är framför allt bland äldre och i hushåll utan barn finns där den största gruppen negativa finns. Bland yngre och i familjer med barn finns däremot en stor andel positiva attityder.

Årets rapport visar också att de flesta överlag är positivt inställda till de stora trafikåtgärderna som är planerade i regionen som exempelvis utbyggnaden av Marieholmstunneln. Och en stor majoritet är för en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Trängsel och förseningar

Resultaten visar även vad de tillfrågade anser vara mest bekymmersamt i den dagliga pendlingen. Trängsel i biltrafiken och förseningar i kollektivtrafiken är det som hamnar högst medan framkomligheten med cykel uppfattas som ett relativt litet problem.

Fler resultat från rapporten:

39 % anser att utbyggnaden av Marieholmstunneln är en mycket bra eller ganska bra åtgärd medan 5 % anser att det är en mycket dålig eller ganska dålig åtgärd.

Utbyggnad av kollektivtrafiken stöds av en stor majoritet. 72 % av de svarande i SOM-undersökningen ställer sig positiva till att kollektivtrafiken byggs ut, medan endast 2 % anser att det är ett dåligt förslag.

Här kan du läsa hela rapporten:  Trafikvanor och attityder i Västra Götaland (SOM-rapport 2018:25)

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG