Upprörd. Ulf Dahrén, boende i Hovås och medlem i Ryttarstigens vägförening, menar att området inte kan fortsätta att förtätas om ingen tar ansvar för vägnätet. Foto: Johanna Roos

Byggboom sätter press på Hovås vägar

När allt fler villor byggs i Hovås ökar samtidigt trafiken på de smala byvägarna. Nu börjar tålamodet tryta hos Ryttarstigens vägförening som pekar på säkerhetsrisker. Vem som bär ansvaret för att anpassa vägnätet är det ingen som kan svara på.

  • Publicerad 06:30, 11 sep 2021

Jag har ingenting emot förtätning egentligen, men man måste ju först se till att vägnätet fungerar.

I takt med att tomtpriserna ökar har många tomtägare i Hovås de senaste 5-6 åren valt att stycka av och sälja.

Det i sin tur har lett till en byggboom i området, inte minst längs med Grinnekärrsvägen, som från början främst utgjordes av sommarhus.

Den stadigt ökande trafiken på de smala byvägarna oroar nu medlemmarna i Ryttarstigens vägförening.

De pekar på riskerna med att två bilar inte kan mötas samtidigt som det saknas trottoarer.

Ny väg lösningen

– Det går inte att släppa iväg ett barn på cykel här eller att gå med barnvagn. Jag har ingenting emot förtätning egentligen, men man måste ju först se till att vägnätet fungerar, säger Ulf Dahrén, medlem i vägföreningen.

Han menar att man någon gång måste nå en mättnadsgräns.

– Vi som en liten vägförening kan inte lösa problemet och dessutom gör den täta bebyggelsen det omöjligt att bredda vägarna.

Arne Barkhult, ordförande i vägföreningen, menar att enda lösningen är att bygga en ny väg.

– Om man ska göra ett nytt område ska man därifrån se till att man på kortast väg ska kunna ta sig till allmän väg. Det löftet har inte infriats här eftersom kommunen inte planerar området.

Ingen vill svara

Vem bär då ansvaret för att anpassa vägnätet i ett villaområde där förtätningen utgörs av enskilt godkända bygglov på avstyckade tomter?

Anders Sahlberg, pressansvarig på trafikkontoret, har ställt frågan till både planavdelningen på stadsbyggnadskontoret och samhällsavdelningen på trafikkontoret.

Enligt honom vill man inte yttra sig eftersom man anser att frågan är politisk.

– Man kan inte tala om en fråga man inte äger, det finns inget uppdrag.

Samtidigt hänvisar byggnadsnämndens ordförande, Hampus Magnusson (M), till förvaltningarna där han menar att det finns "ett resonemang kring dessa frågor på tjänstemannanivå".

Rätt att yttra sig

– Vägföreningen är sakägare vid bygglov och avstyckning och har i de ärendena en juridisk rätt att få sina åsikter beaktade, säger Anders Sahlberg.

Han menar att det kan handla om att man inom vägföreningen har olika intressen i bygglovsfrågan, något som Ulf Dahrén bestämt tillbakavisar.

– Vi är 50-60 medlemmar som alla ifrågasätter det här. Styrelsen har inte mandat att yttra sig och vad jag vet har frågan aldrig tagits upp.

Göteborgsnöje

Gessle samlar Roxette-gänget för nytt album

Nöje Höstturné med unpluggedspelningar Sommaren succé med unpluggedkonserter vid hotell Tylösand har gett mersmak för Per Gessle. I höst åker han på turné. I november kommer han med sitt band till Lorensbergsteatern. GöteborgDirekts Kai...söndag 12/9 16:00

Krönikor

Axelsson: Sill – från nödkost till högtidsmat

Krönika Tradition Den kanske mest ursvenska fisken vi har, sillen, har gjort en lång resa genom historien för att komma in i finrummet och bli en del av nästan alla våra högtider. torsdag 24/6 14:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

MP: "Satsa på förbättrad elevhälsa"

Debatt Debatt. Skola Under coronapandemin har många av våra barn och unga känt sig isolerade och ensamma. För de som redan innan pandemin hade det jobbigt... torsdag 16/9 15:00