Upprörd. Ulf Dahrén, boende i Hovås och medlem i Ryttarstigens vägförening, menar att området inte kan fortsätta att förtätas om ingen tar ansvar för vägnätet. Foto: Johanna Roos

Byggboom sätter press på Hovås vägar

När allt fler villor byggs i Hovås ökar samtidigt trafiken på de smala byvägarna. Nu börjar tålamodet tryta hos Ryttarstigens vägförening som pekar på säkerhetsrisker. Vem som bär ansvaret för att anpassa vägnätet är det ingen som kan svara på.

  • Publicerad 06:30, 11 sep 2021

Jag har ingenting emot förtätning egentligen, men man måste ju först se till att vägnätet fungerar.

I takt med att tomtpriserna ökar har många tomtägare i Hovås de senaste 5-6 åren valt att stycka av och sälja.

Det i sin tur har lett till en byggboom i området, inte minst längs med Grinnekärrsvägen, som från början främst utgjordes av sommarhus.

Den stadigt ökande trafiken på de smala byvägarna oroar nu medlemmarna i Ryttarstigens vägförening.

De pekar på riskerna med att två bilar inte kan mötas samtidigt som det saknas trottoarer.

Ny väg lösningen

– Det går inte att släppa iväg ett barn på cykel här eller att gå med barnvagn. Jag har ingenting emot förtätning egentligen, men man måste ju först se till att vägnätet fungerar, säger Ulf Dahrén, medlem i vägföreningen.

Han menar att man någon gång måste nå en mättnadsgräns.

– Vi som en liten vägförening kan inte lösa problemet och dessutom gör den täta bebyggelsen det omöjligt att bredda vägarna.

Arne Barkhult, ordförande i vägföreningen, menar att enda lösningen är att bygga en ny väg.

– Om man ska göra ett nytt område ska man därifrån se till att man på kortast väg ska kunna ta sig till allmän väg. Det löftet har inte infriats här eftersom kommunen inte planerar området.

Ingen vill svara

Vem bär då ansvaret för att anpassa vägnätet i ett villaområde där förtätningen utgörs av enskilt godkända bygglov på avstyckade tomter?

Anders Sahlberg, pressansvarig på trafikkontoret, har ställt frågan till både planavdelningen på stadsbyggnadskontoret och samhällsavdelningen på trafikkontoret.

Enligt honom vill man inte yttra sig eftersom man anser att frågan är politisk.

– Man kan inte tala om en fråga man inte äger, det finns inget uppdrag.

Samtidigt hänvisar byggnadsnämndens ordförande, Hampus Magnusson (M), till förvaltningarna där han menar att det finns "ett resonemang kring dessa frågor på tjänstemannanivå".

Rätt att yttra sig

– Vägföreningen är sakägare vid bygglov och avstyckning och har i de ärendena en juridisk rätt att få sina åsikter beaktade, säger Anders Sahlberg.

Han menar att det kan handla om att man inom vägföreningen har olika intressen i bygglovsfrågan, något som Ulf Dahrén bestämt tillbakavisar.

– Vi är 50-60 medlemmar som alla ifrågasätter det här. Styrelsen har inte mandat att yttra sig och vad jag vet har frågan aldrig tagits upp.

DAGENS LUCKA 🎅🏼

Göteborgsnöje

Garanterat tryck med Pascal

Nöje Musik. Gotlandsbandet med Göteborgsrötter spelar på Pustervik För Pascal har det från start varit viktigt med musik utan filter. Nu är det Gotlandsbaserade bandet på turné och gästar Pustervik i staden där två av tre bandmedlemmar har sina rötter.onsdag 8/12 13:32

Krönikor

Göteborgarens lysande idé blev julklassiker

Krönika Tradition. När vi i dag firar advent på det sätt som vi ofta gör, med ljus och stakar, kan vi delvis tacka en göteborgaren Oscar Andersson.söndag 5/12 15:00

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21