Byggeborg bäddar för Västlänken – så påverkas stan

2026 kommer Göteborg att ha en sprillans ny tågtunnel om allt går enligt Trafikverkets plan. Nu börjar förberedelserna för Västlänken att märkas på allvar i stan, under några veckor ska vi vrida och vända på det hett omdebatterade bygget.

  • Publicerad 07:00, 27 maj 2017

Det byggs och byggs i Göteborg och mer är på gång. Just nu ligger Trafikverket i startgroparna för det planerade jätteprojektet Västlänken. Planen är tre nya underjordiska stationer och en åtta kilometer lång järnvägsförbindelse, där sex av dem ligger under jord.

Trots att det fortfarande är många år tills tågen ska trafikera den nya förbindelsen, börjar byggplanerna redan göra konkreta avtryck i stan.

– Det fysiska som märks just nu är förberedande arbeten. På Östra Hamngatan lägger vi om spårvagnstrafiken och vi har gjort stora ledningsomläggningar. Vi jobbar också med inventeringar kring träd, flera träd förbereds för att flyttas i Haga, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Planen är att komma igång och bygga under nästa år.

– Det kommer framför allt att märkas kring Centralenområdet där det ska ske stora förändringar och arbetena kommer även att märkas i anslutning till kasinot och operan, säger han.

Vid Korsvägen och Haga är det meningen att grävandet ska påbörjas under början av 2018. Här ska två stora schakt öppnas för de underjordiska stationerna och upphandlingar pågår just nu för vilka entreprenörer som ska genomföra projekten.

I Haga planeras två uppgångar mot norr: en i Alléstråket och en vid Pustervik. Södra uppgången ska ligga vid Handelshögskolan.

– Under slutet av 2018 kommer schaktet att vara färdiggrävt. Det ska sitta ett enhetligt plank runt området, men det kommer att finnas möjlighet att titta ner i det också, säger Bo Larsson.

Överklaganden

Men än är det inte grönt ljus på alla fronter för Västlänken. Samtidigt som förberedelserna pågår rent fysiskt i stan, väntar trafikverket på besked från regeringen. Järnvägsplanen, en detaljerad beskrivning av projektet, har överklagats många gånger om och ligger nu på regeringens bord.

– Där beskriver vi hur byggnationen ska gå till, vi hoppas att den ska vinna laga kraft till sommaren, säger han.

Vad händer om de inte godkänner den?

– Normalt sett så kommer de att säga ja till den, men om inte så får vi ju komplettera den.

Västlänken ska också prövas i mark- och miljödomstolen i höst, varför börjar ni de förberedande arbetena innan domen har kommit?

– 2014 tog regeringen beslut om att Västlänken ska byggas. Det mark- och miljödomstolen ska göra är att ge villkoren för hur vi ska bygga när det gäller till exempel buller och vibrationer. Att vi börjar förberedande arbeten är inget unikt för Västlänken, så gör vi alltid för att underlätta i nästa skede.

Det finns ju en möjlighet för mark- och miljödomstolen att säga nej till Västlänken?

– Det finns aspekter som ska prövas och som kan leda till att domstolen, åtminstone teoretiskt, säger nej, såsom påverkan på Natura 2000 och artskydd. Men Trafikverkets uppfattning är att utredningen klart visar att projektet inte kommer att leda till någon påverkan av betydelse på Natura 2000-område eller rödlistad art, och att det därför saknas anledning att avslå ansökan.

LÄS MER:

Mer än 100 träd i Haga ska flyttas eller fällas

Brevet om Västlänken: Då kan du få ersättning

Några snabba om Västlänken

En järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg, med tre underjordiska stationer i Göteborg: Centralen, Haga och Korsvägen

Åtta kilometer lång, varav sex kilmoteter i tunnel

Trafikverkets beräkning är att det kommer ta tolv minuter att resa genom tunneln, inklusive stopp vid de tre stationerna

Planerad byggstart: 2018

Planerad trafikstart: 2026

Västlänken är en del av det som kallas västsvenska paketet, en rad infrastruktursatsningar där bland annat även nya Hisingsbron och Marieholmstunneln ingår

Kostnad: 20 miljarder (2009 års prisnivå)

Visa merVisa mindre

Byggplanen: år för år

2017

Förberedelser pågår. Bland annat ledningsomläggningar på Norra Sjöfarten och spårvagnsomläggningar på östra Hamngatan. Grundvattenrör installeras och träd förbereds för att flyttas på flera håll i stan.

Ytterligare ledningsomläggningar i Rosenlund och Haga beräknas starta i juni.

2018

Förberedelser för underjordiska stationerna startar. Vid Haga och Korsvägen är planen att schakten ska börja grävas i etapper. Byggstart även för station Centralen.

Rosenlundsbron rivs. En ny gång- och cykelbro, Kaponjärbron, har planerad byggstart under 2018 och ska gå mellan Haga och Feskekôrka.

2020

Etapp två vid station Korsvägen påbörjas

2022-2023

Schaktet i Haga återställs i etapper

2023

Rosenlundsbron återställs

2024

Helt återställt vid station Haga

Korsvägen etapp två avslutas

Byggnation av station Centralen pågår till 2023-2024. Sista delen byggs efter att nya Hisingsbron är på plats

2026

Planerad trafikstart för pendel- och regiontåg på Västlänken

Visa merVisa mindre

Krönikor

Axelsson: Göteborg var kallare förr

Krönika Tradition. Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna. Men vintern 2021 är långt ifrån någon rekordvinter, åtminstone än så länge. torsdag 11/3 16:10

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Attenius (S): Alla unga ska kunna ta sig runt i Göteborg

Debatt Socialdemokraterna Att spela fotboll på Heden, bada i Delsjön eller gå på Liseberg har gett många av oss göteborgare sommarminnen för livet. Den möjligheten bör utsträckas till alla skolelever, oavsett föräldrarnas inkomst. tisdag 6/4 13:00