Foto: Gabriel Tjulander

Bygget igång: Så påverkas trafiken vid Korsvägen

​Nu när första spadtaget för Västlänken är avklarat är det dags för det riktiga arbetet att starta. Kring Korsvägen kommer bygget att påverka alla trafikanter – gående, cyklister och bilister och parkeringarna.

  • Publicerad 15:28, 30 maj 2018

Starten av Västlänken är nu ett faktum. Första spadtaget har tagits och nu börjar det riktiga arbetet. Kring Korsvägen och Södra vägen kommer bygget att påverka såväl gående, cyklister, bilister som parkeringarna.

Arbetet kommer att ske i etapper och rekommendationen från Trafikverket är att följa skyltning.  

Här är de största omläggningarna.

Korsvägen

Trafikverket genomför stegvis den trafiklösning som kommer att vara fram till sommaren 2020. Det innebär bland annat en avsmalningen av de norrgående filerna runt arbetsområdet. Det blir en bilfil genom östra Korsvägen och bort till Lisebergs huvudéntre. Längs Örgrytevägen österut blir det även en gångbana och en trappa byggs upp till dagens gångstråk mot Liseberg.

Trafikverket startar även ett bygget av en mindre parkeringsplats och bussficka för på- och avstigning mellan Universeum och Världskulturmuseet. Det innebär att längs med den aktuella sträckan kommer ett bilkörfält att stängas av och den befintliga gång- och cykelbanan flyttas något österut samtidig som tre träd tas ner.

Mellan klockan 7.00 och 19.00 påverkas trafiken närmast och parkeringen norr om Universeum.

Södra Vägen, vid parkeringen söder om Världskulturmuseet

Här gör man plats för en in- och utfart för lastbilar vilket påverkar gång- och cykelbanan vid parkeringen söder om Världskulturmuseet. Cykelbanan flyttas västerut och blir smalare.

In- och utfart till arbetsområdet kommer att markeras med portaler. Det kommer att finnas trafikljus för att säkerställa säkra transporter till arbetsområdet.

Södra Vägen, västra sidan mellan Världskulturmuseet och Chalmerstunneln

Här leds biltrafiken om till körfält för kollektivtrafiken. Parkeringsplatser kommer också att stängas av två omgångar. Gående hänvisas till den östra sidan av Södra Vägen.

Handikapparkeringen söder om Cederbourgsgatan är flyttad till Eklandagatan. I början av juni, i ungefär en veckas tid, stängs utfarten från Cederbourgsgatan mot Södra vägen.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG