Dom. I slutet av september kom domen mot företaget. Då representanter från företaget inte fanns på plats meddelades en så kallad tredskodom. Foto: Lotta Engelbrektson (bilden har inte med fallet att göra/arkivbild)

Byggfirma bröt mot avtal – döms till miljonskadestånd

Under hösten 2013 och våren 2014 utförde ett polskt byggföretag betongarbete för Peab:s räkning i Amhult. Senare har det framkommit att företaget betalat ut för låg lön. Nu har företaget fått sin dom.

  • Publicerad 05:30, 6 okt 2021

Företaget betalade inte full lön till sina anställda eftersom de ska ha dragit av kostnaderna för logi.

På sträckan Gamla Flygplatsvägen–Amhult utförde det polska byggföretaget betongarbeten från september 2013 till mars 2014. Företaget var anlitat som underleverantör till byggföretaget Peab.

Företaget var medlem i bransch- och arbetsgivarorganisation Byggföretagen och hade därför förbundit sig genom byggavtalet att betala ut lön enligt kollektivavtal till sina arbetare.

Men i efterhand har det framkommit att företaget bröt mot flera punkter i byggavtalet. Företaget betalade inte full lön till sina anställda eftersom de ska ha dragit av kostnaderna för logi. Arbetarna ska heller inte ha fått någon övertidsersättning, helglön eller ersättning för arbetstidsförkortning i enlighet med avtalet.

Togs upp i Arbetsdomstolen

I slutet av september kom domen mot företaget. Då representanter från företaget inte fanns på plats meddelades en så kallad tredskodom.

Företaget döms av Arbetsdomstolen att betala ut den uteblivna lönen samt ett skadestånd på 50 000 kronor till var och en av de sju polska byggarbetarna som påverkats. Totalt blir det cirka en och en halv miljoner kronor.

Ska ersätta fackförbundet

Arbetsdomstolen dömer även företaget till att betala ett skadestånd på totalt 700 000 kronor till fackförbundet Byggnads, samt ersättning för förbundets rättegångskostnader.

Tredskodom

Tredskodom kallas i svensk rätten dom som avkunnas mot den part som efter kallelse till rättegångs förhandling ändå inte infunnit sig till förhandlingen. Tredskodom kan också i vissa fall meddelas om part icke lämnar in skriftligt yttrande i tid.

Källa: Wikipedia

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

”Varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt”

Debatt Kyrkorna betydelse Den Coronapandemi som vårt samhälle utsatts för har påverkat oss alla och har gett negativa effekter inom flera områden. De radikalt minskade sociala kontakterna har enligt flera undersökningar ökat risken för våld i nära relationer... måndag 11/10 14:39