Skanska. Foto: Sacharias Källdén

Byggföretaget svarar: "Blir kortare transportsträckor"

Närheten till stans olika byggprojekt är ett argument för att förlägga en deponi för avfall i Gunnilse. Det menar byggföretaget Skanska som hoppas att länsstyrelsen ska ge dem tillstånd.

  • Publicerad 05:30, 14 apr 2021

Det finns ett jättebehov att ta hand om schaktavfall från de olika byggprojekten i Göteborg.

Få kan ha undgått att det byggs som bara den i Göteborgsområdet. Byggprojekten – som även inkluderar den stora infrastruktursatsningen Västlänken – genererar i sin tur avfall som på något sätt ska tas om hand.

– Det finns ett jättebehov att ta hand om schaktmassor från de här projekten, säger Gunnar Helander, projektutvecklare vid Skanska.

Av den anledningen ansöker nu byggföretaget Skanska att förutom den redan existerande deponin i Gunnilse, att få använda ett närliggande område att göra sig av med avfall.

– Det är massor som inte går att återanvända för byggändamål på grund av att hållfastheten inte är tillräckligt bra, förklarar Gunnar Helander.

"Blir kortare transportsträckor"

Han ser stora fördelar med att få tillstånd att använda området som deponi.

– Det ligger nära göteborgsområdet och de byggprojekt som genererar stora mängder avfall. Annars är det vanligt att man för deponimassor en längre sträcka för att kunna göra sig av med det, men närheten innebär att det blir kortare transporter.

Har ni utrett alternativa placeringar?

– Ja, det har vi. Det ingår i den tillståndsansökan som vi har gjort till länsstyrelsen.

Varför landade ni i just den här platsen?

– Dels på grund av närheten men också för att området tidigare använts som deponi. Det är inte så lätt att hitta helt nya områden att etablera en deponi på.

Har du förståelse för att närboende har synpunkter på etableringen?

– Ja, det är vi beredda på. Nu är det upp till länsstyrelsen att bedöma vad de tycker är lämpligt, säger Gunnar Helander.