Nybygge. Vid buskarna till höger i bilden är ett av fyravåningshusen tänkta byggas. Foto: Gabriel Tjulander

Byggherre tilldelas mark på Näset

60 nya lägenheter kan byggas på Näset. Det var ett av ärendena på fastighetsnämndens möte den 18 november.

  • Publicerad 14:14, 25 nov 2019

Cirka 40 bostadsrätter, 12 hyresrätter och åtta bostäder med särskild service kan komma att byggas vid Hammarvägen på Näset.

Vid fastighetsnämndens möte på måndagen 18 november togs beslut att företaget Jutabo AB får en markanvisning för att förverkliga bostadsplanerna.

Företaget äger i dag ett markområde som ligger emellan de två mindre områden av kommunal mark, sammanlagt cirka 1 600 kvadratmeter, i den nu aktuella markanvisningen.

Det aktuella området ligger cirka tre kilometer söder om Frölunda torg. På Jutabos mark finns en gammal centrumbyggnad medan de två kommunala markområdena är planlagda för parkering.

"Företaget bedöms ha kompetens och resurser för att genomföra projektet, där flerbostadshus med olika upplåtelseformer tillskapas i området som domineras av småhusbebyggelse", skriver Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Hyresrätterna och bostäderna med särskild service planeras i en byggnad närmast Hammarvägen, medan bostadsrätterna planeras att byggas i tre byggnader närmst Norra Breviksvägen.

Markanvisning

En markanvisning ger en eller flera intressenter ensamrätt att under en viss tid, förhandla med staden för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.

Vi är GBG