Byggstart för Hisingens nästa skrapa

Kajer, parker, cykel- och gångstråk rustas successivt upp och förädlar Eriksberg. Samtidigt är bygget av det nya landmärket, Kronjuvelen påbörjat. Ett 27-våningar högt bostadshus.

  • Publicerad 09:45, 26 aug 2019

Eriksberg har gått från ett avvecklat varvsområde till en levande stadsdel under de senaste 30 åren och utvecklingen pågår fortfarande.

I ett historiskt hörn, där Juvel med sin utmärkande silo tidigare hade verksamhet, har bygget av ett nytt landmärke nyligen startat. Den 27 våningar höga Kronjuvelen.

– Det blir ett punkthus med bostäder, en restaurang på entréplan och gemenskapslokal på takvåningen med takterrass. Fasaden av Kronjuvelen blir i rödbrunt och robust tegel med mörka fönsterkarmar som harmoniserar till områdets industriella karaktär och historiska anknytning, säger Sandra Klang, exploateringsingenjör, Fastighetskontoret.

Kronjuvelen planeras stå klar under 2021 med inflyttning året därpå. I samma detaljplan på totalt 247 lägenheter, ingår även Guldkornet med 13 våningar och ett p-hus.

Kaj blir ny mötesplats

Samtidigt är man just nu i startgroparna för att åtgärda Pölsebokajen som ska gå från temporär plats för byggetableringar och tillfälliga p-platser till en öppen torgyta.

– Åtgärderna kommer att ske i två steg. Det som ska genomföras nu är nödvändiga reparationsåtgärder av den befintliga kajkonstruktionen. Ett arbete man måste göra innan överytan kan färdigställas, säger Thomas Nygren, projektchef, Älvstranden Utveckling.

Förhoppningen är att Pölsebokajen ska stå klar som ny mötesplats till nästa sommar. Samtidigt pågår arbetet och planeringen med att färdigställa den kvarstående delen av Färjenäsparken ned mot älven.

”Attraktiv parkmiljö”

Redan i våras fick parken som ligger mellan Eriksberg och Älvsborgsbron ett större utegym med stockredskap och en mer inbjudande entré mot Astris gata. Men tanken är att parken utvecklas allteftersom bostäder växer fram i området.

– Det handlar ytterst om att skapa en attraktiv parkmiljö med både gångstråk och aktivitetsytor. Den kommer att utformas och vara en viktig och betydelsefull stadsdelspark för hela norra älvstranden, säger Thomas Nygren.

Det här är på gång på Eriksberg

Detaljplan Västra Eriksberg: Komplettering av gång- och cykelstråk norr om Eriksbergsdockan, klar september 2019. Pölsebokajen, klar halvårsskiftet 2020. Sista gatuutbyggnaden av Monsungatan, klar halvårsskiftet 2020. Nedre delen av Färjenäsparken, klar under 2020.

Detaljplan Valskvarnsgatan: Tre byggnader med totalt 247 lägenheter. Kronjuvelen (27 vån), Guldkornet (13 vån) samt p-hus 3 vån under mark.

Detaljplan Celsiusgatan: Bostäder (600 lgh), skola, kontor.

Detaljplan Säterigatan: Flytt och nedgrävning av hamnbanan, vilket ger plats för 900 lägenheter och lokaler med skola.

Juvelkvarnen

Juvelkvarnen startade sin verksamhet just som en valskvarn 1914 av AB Mårten Pehrsons Valsqvarn och byggdes senare ut i omgångar.

Silo 4 stod klar 1951 och blev den sista silon som uppfördes på anläggningen. När silon byggdes kom också ett skyddsrum att byggas i det intilliggande Bratteråsberget.

Juvel lade ner sin verksamhet på området 2001.

Källa: Göteborg stad

Trafiken – minut för minut

DEBATT

DEBATT: "Vinstjakt har lett till en kris i hemtjänsten"

Jonas Attenius (S) och Marina Johansson (S). Hemtjänsten förtjänar att prioriteras. Minutscheman måste bort, villkoren förbättras och antalet anställda bli fler. Det menar artikelförfattarna.måndag 24/2 14:34

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57