Nytt. Äldreboendet nya Backahus ersätter det nuvarande Backahus. Foto: T+E Arkitekter

Byggstart för nya Backahus

Bygget av ett nytt äldreboende i Selmas stad på Hisings Backa har startat. Nya Backahus med 56 lägenheter ersätter gamla Backahus som rivs.

  • Publicerad 15:32, 28 maj 2020

Margareta Larsson, tf sektorschef äldreomsorg, Norra Hisingen. Foto: Johan Twedberg

En ny etapp i stadsutvecklingen längs med Litteraturgatan och vid Selma Lagerlöfs Torg är igång.

Äldreboendet nya Backahus med 56 lägenheter är en del i förändringen.

– Jag är mycket nöjd och glad över att bygget startar. Vi har haft en bra dialog under planeringsfasen med en referensgrupp som varit med i projektet från början. Vi har tack vare detta utformat ett äldreboende anpassat precis så som vi vill ha det – både för de boende och för våra medarbetare, säger Margareta Larsson, tf sektorschef äldreomsorg, Norra Hisingen.

Stor inflyttningsfest på Selma Lagerlöfs Torg

Nya tekniska lösningar

Det nya äldreboendet utrustas bland annat med digital teknik för att trygga de boendes tillsyn under natten.

Trygghetslarmet kommer kopplas till de boendes personliga larm, vilket möjliggör att de boende kan röra sig självständigt både i huset och i utomhusmiljön. Och nycklar ersätts till ett tagg-system för att underlätta vid in- och utgång.

Klart: Bygget i Selmas stad går vidare – utan idrottshall

Det nya äldreboendet ersätter det nuvarande boendet med samma namn, Backahus, vilket kommer att rivas.

– Under planeringstiden har vi också samarbetat med pensionärsrådet. Det har varit mycket värdefullt. Därför känns extra bra att kunna erbjuda något helt nytt mot ett äldre boende som genom åren fungerat väl, men som tiden av naturliga skäl också slitit på, säger Margareta Larsson.

Selmas storverk pryder nya handelshuset

De flyttar till Selma stad

Vi är GBG