BYGGSTART. Nu börjar arbetet med utbyggnaden av Hamnbanans sista delsträcka. Foto: Trafikverket

Byggstart: Hamnbanans sista del

Hamnbanans förvandling från enkel- till tvåspårig närmar sig slutet. Nu drar arbetet med sista etappen igång på allvar.

  • Publicerad 13:56, 13 feb 2020

Fler träd flyttas – nu på Hisingen

Sträckan Eriksberg-Pölsebo på Hisingen, är sist ut av tre etapper av utbyggnaden av Hamnbanan från enkel- till dubbelspårig.

Delsträckan omfattar en bergtunnel i Brattåsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo och ansluta till nuvarande spår. 

Göteborg Direkt har tidigare rapporterat om de förberedande arbeten som har pågått en tid. Nu inleds bygget på allvar, vilket kommer att påverka trafiken i området.

Eken som tar flera år att flytta

Enligt Trafikverket är Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar som gör det möjligt för godstrafik från hela Norden att nå hamnområdena i Göteborg.

I dag går 65 procent av Sveriges containertrafik och 30 procent av landets utrikeshandel via Göteborgs Hamn.

Även näringslivet ser positivt på den nya förbättrade förbindelsen.

– Handelskammaren har under 10 år lobbat för hamnbanans utveckling. Stor del av landets import och export går via hamnbanan och järnvägsandelen måste öka, inte minst av trängsel och klimatskäl. Det krävs ett robust system som minskar riskerna för störningar. En av de viktigaste delarna var den nya Marieholmsbron, sa Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren till Göteborg Direkt i en tidigare artikel.

En utbyggnad av Hamnbanan har även miljömässiga fördelar och enligt Trafikverkets uträkningar innebär en ökning av trafiken på järnvägen med ett godståg, att man kan minska med 30 långtradare på vägarna.

Sista etappen: Hisingsräls ska säkra Sveriges export

Så påverkas trafiken under bygget av Hamnbanan:

Under våren stängs Säterigatan, mellan Valskvarnsgatan och Danagatan, för biltrafik. Gatan kommer fortsatt att hållas öppen för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Säterigatan beräknas öppna för biltrafik igen år 2023.

In- och utfarten till Kolhamnsgatan via Nordviksgatan kommer ocksp att stängas av i sex veckor med start i vår.

Delsträcka 3. Foto: Foto: Trafikverket

Byggstatus:

Etappen Eriksberg-Pölsebo byggstartar 2020, förberedande har gjorts 2019. Sträckan öppnar för trafik 2023, området återställs 2024.

Hamnbanan, järnvägslänken för gods till och från Göteborgs Hamn.

Etapper: Projektet består av tre etapper varav en återstår att byggas: Eriksberg–Pölsebo.(Kville bangård öppnades för trafik 2016 och Pölsebo-Skandiahamnen öppnades i december 2018).

Källa: Trafikverket

Vi är GBG