Byggstopp. En trögare bostadsmarknad har tvingat två husbyggen i Nya Hovås att pausa. Foto: Gabriel Tjulander

Byggstopp i Nya Hovås – för få sålda lägenheter

En tuffare bostadsmarknad bromsar byggtakten i Göteborg. Två av de stora entreprenörerna i stadsdelen Nya Hovås har tvingats pausa byggen då för få lägenheter blivit sålda.

  • Publicerad 08:25, 15 aug 2019

Från 2006 fram till i dag har Nya Hovås varit ett av Göteborgs mest expansiva områden. År 2017 flyttade de första in i Nya Hovås och sedan dess har byggandet fortsatt lika ivrigt men nu känns ett temperaturras på bostadsmarknaden bland entreprenörerna.

Veidekke påbörjar ett nytt projekt i området i början av Nya Hovås allé. Längst ned på samma gata har de ytterligare ett lägenhetshus, innan rondellen, dock har det bygget tvingats pausas då inte tillräckligt många lägenheter blivit sålda.

– Vi måste får sålt ungefär halva huset innan vi börjar bygga – det har varit en utmanande marknad nu jämfört med för några år sedan då man knappt han säljstarta innan allt var sålt, säger Olof Olausson, affärsutvecklingschef på Veidekke.

De är inte de enda entreprenören i Nya Hovås som tvingats pausa ett av sina husbyggen. Även HSB Göteborg har haft svårt att få lägenheter sålda.

– I nuläget har vi fått senarelägga projektet brf Esplanaden. När vi har sålt 30 procent tar vi normalt ett beslut om byggstart, säger Jens Holmberg pressansvarig på HSB.

HSB Göteborg håller på att ta fram en plan för när de kan komma igång med en ny säljstart på huset men i nu läget finns inget exakt datum.

För Veidekkes del ligger den nya säljstarten för huset vid rondellen ganska långt fram i tiden och därav även byggstarten. Bostadshuset, intill Next Steps Nodi, planeras ha sin säljstart sommaren 2020 och innan den är klar kommer huset vid rondellen inte att säljstarta.

– Vi kommer inte att sälja två hus parallellt, man kan nog räkna med ett år mellan varje säljstart skulle jag tro. Det är ju alltid tråkigt när man måste ta en paus men vi tror fortfarande starkt på Nya Hovås som område, säger Olof Olausson.

En anledning till den tröga försäljningen tror Olof delvis kan bero på att de är många aktörer på liten yta och att det finns en risk att de kannibaliserar på varandra, totalt är de sju byggherrar som har projekt i Nya Hovås. Även bankernas allt högre krav ses som en trolig anledning.

– Bankerna ställer ganska höga krav i dag och stresstestar sina kunder rejält och de skärpta amorteringskraven bidra ju också till förändringen på marknaden, säger Olof Olausson.

Vi är GBG

    Vi är GBG