Centern mötte Sävebor på hemmaplan

Centerpartiet i Göteborg, med kommunalrådet Emmyly Bönfors i spetsen, har hittat tillbaka till sina landsbygdsrötter. Nyligen bjöd de in till bygdegårdsmötet i Säve.

  • Publicerad 06:00, 10 jul 2022

Det var väldigt givande att träffa lokala Sävebor och höra deras synpunkter.

Mötet arrangerades som ett led i att Centerpartiet vill se mer dialog mellan göteborgarna och politiken.

– Det var väldigt givande att träffa lokala Sävebor och höra deras synpunkter. De tog upp ganska akuta frågor om trafiksäkerhet vid väg och järnväg. Men också mer långsiktiga såsom utbyggnad av VA och dricksvatten, säger Emmyly Bönfors (C).

– Jag frågade vad de tycker om vårt förslag att göra Säve till ett internationellt föredöme för hållbart byggande. Flera tyckte att det var bra att förtäta med försiktighet.

På mötet deltog ett tiotal personer, däribland en mycket förberedd och engagerad tolvåring, som samlades i Säve SK:s klubbstuga. Samtalet leddes av Sävebon Carlos Andersson.

Landsbygdstillägg

Förutom trafiksäkerhet, bostäder och vattenfrågor var även tågstopp och skolan stora diskussionsämnen.

– Tågstopp är en fråga som vi i Centerpartiet i Göteborg drivit länge. Utmaningen är att få fler partier med sig och att trafikplaneringen tar lång tid. När det gäller skolan så skulle vi vilja se ett landsbygdstillägg så skolor som Bärbyskolan kan växa, säger Emmyly Bönfors.

– Självklart måste Bärbyskolan få bra förutsättningar för att skolan ska fungera. Det är tydligt att det är för trångt i klassrummen och i skolmatsalen. Jag har själv träffat elever där som även tycker att skolgården måste förbättras. Idag är det bara en stor asfalterad yta.

På mötet lyftes även flera andra förslag som politikerna skulle kolla upp och jobba vidare med.

Däribland cykelbanor.

– Sammantaget var mötet positivt och konstruktivt, med bra förslag och en god dialog, säger Emmyly Bönfors.

Centerpartiet vill:

Rusta upp grusplanen mellan Bärbyskolan och Bärby bygdegård för fritidsaktiviteter.

Sätta ett tydligt mål med att utveckla Säve till ett internationellt föredöme kring hållbar glesbygd och stadsutveckling i den nya detaljplanen. Bostäder, handel och tågstopp i samverkan för att bygga by och stad på samma gång. 

Utred ett landsbygdstillägg för skolan.  

källa: Centerpartiet i Göteborg

Visa merVisa mindre

Vi är GBG