Centralenområdet får en helt ny look

Västlänken är del av en kommande jätteförvandling kring Centralenområdet. Staden räknar det som ett av de viktigaste utvecklingsområdena och den nya stadsdelen kommer att ta plats – på höjden.

  • Publicerad 15:15, 18 jun 2017

Inom 20 år planeras det för 2 000 nya bostäder och cirka 16 000 nya arbetstillfällen i området som sträcker sig från casinot vid Skeppsbron till gamla snusfabriken i Gullbergsvass, förbi Drottningtorget och ner mot Åkareplatsen.

Tanken är att området ska få innerstadskänsla och biltrafiken kommer att se annorlunda ut i framtiden. Redan nu pågår bygget av nya Hisingsbron, nedsänkning och överdäckning av E45 och förberedelser för Västlänken.

– Med alla infrastruktursatsningar här så får vi ju andra trafikmönster. Det kommer att bli stadstrafikmässig gatustruktur på marken och lägre hastigheter med fokus på gång och cykel, säger Simon Wallqvist, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Det stora området som i dag tas i anspråk för omlastning och uppställning av tåg, kommer att bebyggas. Postterminalen blir kvar, men annan godstågsverksamhet flyttas.

– Det är lite olika funktioner som hamnar på olika platser. Kombiterminalen till exempel flyttar till ytterhamnen. Sen är det Trafikverket som ska utreda var uppställningsspåren ska hamna, säger han.

Området innefattar totalt nio detaljplaner som kommit olika långt. Tanken är att stadsmiljön ska bli tät och hög och det planeras för flera torn. Bland annat presenterade Jernhusen i dagarna det nitton våningar höga Älvtornet som ska ligga i anslutning till centralstationen.

Hela området beräknas vara fullt utbyggt 2035.

– Men mycket kommer ju att vara färdigt redan runt 2026 när Västlänken är färdig, säger Simon Wallqvist.

I dag känns det här mest som en bullrig trafikplats. Kommer folk att vilja bo här?

– Med alla satsningar får vi helt andra trafikmönster. Vi vill integrera bostäder för att få ett nyttjande över tid, och sen tror vi att det finns en stor efterfrågan på att bo här.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG