Sopor. Kretslopp och vatten har kartlagt göteborgarnas sopvanor. Foto: Bo von Bahr

Centrumborna sämst på sopsortering

Mindre farligt avfall, matrester och förpackningar i hushållssoporna ger plus poäng medan fel skräp i matavfallet drar ner göteborgarnas slutbetyg i sophantering. Det visar en ny rapport från Renova.

  • Publicerad 16:11, 20 apr 2021

Mer än en tredjedel av restavfallspåsen består fortfarande av förpackningar och tidningar. Värst är det i centrum där detta fyller mer än halva påsen.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

– Det som behöver förbättras är utsorteringen av material för återvinning. Mer än en tredjedel av restavfallspåsen består fortfarande av förpackningar och tidningar. Värst är det i centrum där detta fyller mer än halva påsen, säger Bo von Bahr, processledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Vartannat år gör förvaltningen Kretslopp och vatten en så kallad plockanalys av hushållens avfall i Göteborg.

Det innebär att 32 ton rest- och matavfall hämtas från tretton områden, som sedan delas upp i nio huvudfraktioner, 23 sekundära underfraktioner och 39 tertiära underfraktioner. På så sätt kan man följa utvecklingen och göteborgarnas sorteringsgrad genom att mäta både mängd och kvalitet.

– Om vi tittar på matavfallet kan vi ofta se att de områden där man har dolda system, till exempel underjordsbehållare eller sopsug, har sämre kvalitet på matavfallet. Det beror inte på att folk sorterar fel hemma utan att vissa slängt påsarna i fel inkast. Ser man avfallet som när man slänger i kärl, är det lättare att inte göra misstag, säger Bo von Bahr i ett pressmeddelande.

"Går åt rätt håll"

Det går samtidigt att konstatera att andelen förpackningar och tidningar samt farligt avfall har minskat i soppåsen.

–  Ändringen är liten sedan förra mätningen men det går ändå åt rätt håll och vi hoppas att det fortsätter så, säger Bo von Bahr. 

Han vill även lyfta att en felslängd soppåse, speciellt i matavfallet, ställer till problem i processen att göra biogas och biogödsel av matavfallet.

– Vi ser att de fastighetsägare med dolda avfallssystem som förbättrat informationen och skyltningen sedan förra plockanalysen har fått bättre resultat i år. Göteborgarna vill göra rätt.

Återvinning. Bo von Bahr, processledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Foto: Pressbild

Göteborgsnöje

Minifestival tröst för Way out Westfansen

Nöje Villa Belparc scen för Way out Weekend. För andra året i rad har Way out West tvingas ställa in festivalen. Men nu öppnar man för en minifestival vid Villa Belparc. Under namnet Way out Weekend kommer artister som Sarah Klang, Amason och...måndag 2/8 11:37

Krönikor

Axelsson: Sill – från nödkost till högtidsmat

Krönika Tradition Den kanske mest ursvenska fisken vi har, sillen, har gjort en lång resa genom historien för att komma in i finrummet och bli en del av nästan alla våra högtider. torsdag 24/6 14:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Ta ett större ansvar för bostadsproblemen i Göteborg

Debatt Bo i Göteborg Det råder fortsatt stor bostadsbrist och klyftorna på bostadsmarknaden växer. Problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit tydliga… torsdag 24/6 13:12