Sopor. Kretslopp och vatten har kartlagt göteborgarnas sopvanor. Foto: Bo von Bahr

Centrumborna sämst på sopsortering

Mindre farligt avfall, matrester och förpackningar i hushållssoporna ger plus poäng medan fel skräp i matavfallet drar ner göteborgarnas slutbetyg i sophantering. Det visar en ny rapport från Renova.

  • Publicerad 16:11, 20 apr 2021

Mer än en tredjedel av restavfallspåsen består fortfarande av förpackningar och tidningar. Värst är det i centrum där detta fyller mer än halva påsen.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

– Det som behöver förbättras är utsorteringen av material för återvinning. Mer än en tredjedel av restavfallspåsen består fortfarande av förpackningar och tidningar. Värst är det i centrum där detta fyller mer än halva påsen, säger Bo von Bahr, processledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Vartannat år gör förvaltningen Kretslopp och vatten en så kallad plockanalys av hushållens avfall i Göteborg.

Det innebär att 32 ton rest- och matavfall hämtas från tretton områden, som sedan delas upp i nio huvudfraktioner, 23 sekundära underfraktioner och 39 tertiära underfraktioner. På så sätt kan man följa utvecklingen och göteborgarnas sorteringsgrad genom att mäta både mängd och kvalitet.

– Om vi tittar på matavfallet kan vi ofta se att de områden där man har dolda system, till exempel underjordsbehållare eller sopsug, har sämre kvalitet på matavfallet. Det beror inte på att folk sorterar fel hemma utan att vissa slängt påsarna i fel inkast. Ser man avfallet som när man slänger i kärl, är det lättare att inte göra misstag, säger Bo von Bahr i ett pressmeddelande.

"Går åt rätt håll"

Det går samtidigt att konstatera att andelen förpackningar och tidningar samt farligt avfall har minskat i soppåsen.

–  Ändringen är liten sedan förra mätningen men det går ändå åt rätt håll och vi hoppas att det fortsätter så, säger Bo von Bahr. 

Han vill även lyfta att en felslängd soppåse, speciellt i matavfallet, ställer till problem i processen att göra biogas och biogödsel av matavfallet.

– Vi ser att de fastighetsägare med dolda avfallssystem som förbättrat informationen och skyltningen sedan förra plockanalysen har fått bättre resultat i år. Göteborgarna vill göra rätt.

Återvinning. Bo von Bahr, processledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Foto: Pressbild

Krönikor

Tjulander: "Dagen alla fåglar flyger oss över huvudet"

Krönika Krönika Det är något visst med fåglar och människors fascination för dem. Jag har aldrig fattat grejen, ändå är jag barn till generationen som på minsta kvitter kan artbestämma fågeln och... tisdag 11/5 17:00

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Bygg på de hårda ytorna och låt barnen ta plats

Debatt UTDÖMD Förskola Vilken chock och oro det blir för föräldrar och pedagoger när man får läsa att just vår förskola, Tunnlandsgatan 3, är utdömd och planeras rivas... lördag 1/5 13:00