Foto: Göteborgs Stads Leasing

Chefer fick sina bilar reparerade av kommunen

Förra året framkom det att chefer på Göteborgs Stads Leasing AB hade reparerat sina privata bilar på den kommunala bilverkstaden. Nu har bolaget vidtagit åtgärder för att säkerställa att det inte upprepas.

  • Publicerad 17:38, 13 feb 2018

”Syftet är att bygga bort de brister och felaktigheter som framkommit kring hantering av faktureringar gällande bolagets verkstad” Göteborgs Stads Leasing AB i ett pressmeddelande.

Läs också: Göteborgs stad skadar bilar för miljoner

Bakgrunden till åtgärderna utgår från rapporten Utredning om förekomst av privata fordon i verkstaden, som den externa revisionsbyrån PwC genomförde i april 2017 efter GPs granskning, som visade att chefer reparerat sina privata bilar på den kommunala bilverkstaden.

En släkting till en av bolagets chefer hade sin bil inne för reparation "vid minst tre tillfällen" under 2014 och 2015. Verkstadsbesöken fakturerades i februari 2017 - mellan två och tre år efter det att arbetena gjordes, skriver GP i april 2017. Avslöjandena ledde även till att Ove Erikson bolagets dåvarande vd fick sparken.

Genomfört åtgärder

Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB beställde därefter en fördjupad utredning för att få klarhet i oegentligheterna. Utredningen är nu klar och Göteborgs Stads Leasing AB har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att det inte upprepas.

Bolaget har bland annat gjort en polisanmälan gällande misstanke om trolöshet mot huvudman. Det har även gjorts ett omfattande internt utredningsarbete kring fakturahantering och belopp som konstaterats vara obetalda de senaste tre åren.

Genomförda åtgärder i korthet

Styrelsen beslutade att entlediga bolagets vd med omedelbar verkan och tillsätta en tf vd med uppdraget att säkerställa den interna kontrollen. Arbetsrättsliga processer har genomförts och slutförts. En polisanmälan gällande misstanke om trolöshet mot huvudman har lämnats in. Ett omfattande internt utredningsarbete kring fakturahantering har genomförts. Genomfört efterfakturering avseende belopp som konstaterats vara obetalda de senaste tre åren. Ett omfattande processarbete kring regler och rutiner har startats i nära samverkan med bolagets medarbetare och handlingsplaner har tagits fram. Bolaget har tillsammans med stadens Whistleblowerenhet hanterat och klarlagt ärenden kring anställda på bolaget. Bolaget har tagit hand om de rekommendationer man fått avseende förmånsbeskattning och kontaktat Skatteverket, erhållit beslut samt reglerat slutliga arbetsgivaravgifter på 39003 kr.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG