FRÅN TÅRTA TILL GRAVÖL. Ali Moeeni Taghavi ordförande i Angered stadsdelsnämnd beklagar beskedet att jämställdhetsmyndigheten ska läggas ner. Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, som firade med tårta på invigningen vill inte dra några slutsatser än. Foto: Göteborgs Stad/Josefin Gabrielsson

Chockbeskedet: Nya myndigheten i Angered läggs ned

Jämställdhetsmyndigheten i Angered ska läggas ner. Anledningen är att i Sveriges nya budget finns det inte utrymme för den knappt ett år gamla myndigheten.

  • Publicerad 11:53, 13 dec 2018

– Jag beklagar verkligen. Inte bara för att det är en myndighet som är placerad i Angered och som ger jobb här, utan också för att ett viktigt symbolvärde försvinner med detta, säger Ali Moeeni Taghavi (S), ordförande Angered.

Jämställdhetsmyndigheten i Angered bildades den 1 januari 2018. Nu kommer beskedet att myndigheten ska läggas ner. Det är en konsekvens av att riksdagen röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag.

Läs mer: Hedersvåld och trakasserier fokus för ny myndighet i Göteborg

Stolta över placeringen

Förutom att arbetet med jämställdhet riskerar att hamna i skuggan och att uppåt 50 personer kan förlora jobbet, innebär nedläggningen också att Angered förlorar ett värde som har höjt områdets status.

– När beskedet kom att jämställdhetsmyndigheten skulle placeras i Angered var det mycket glädje hos oss lokalpolitiker. Vi har inte många myndigheter i Göteborg och människor här var stolta över att staten placerade en av sina myndigheter här ute, säger Ali Moeeni Taghavi.

Jämställdhetsmyndighetens kontor finns en våning upp på Angereds torg 9 som "ett led i regeringens ambition att inte koncentrera myndigheter till Stockholms innerstad".

– Nu blir det back to basic, alla myndigheter centraliseras i Stockholm. Det skickar fel signaler, säger Ali Moeeni Taghavi.

"Vill inte dra slutsatser"

Jämställdhetsmyndigheten vill inte kommentera nedläggning till Göteborg Direkt men i en kommentar till TT säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten:

– Jag vill avvakta med att dra slutsatser tills Arbetsmarknadsutskottet behandlar vårt utgiftsområde i nästa vecka, men kan konstatera att Jämställdhetsmyndigheten har efterfrågats i många år av flera aktörer, partier och organisationer för att effektivisera och följa upp jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag i korthet:

Myndigheten ska arbeta för ett systematiskt och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken genom arbete med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska bland annat ta fram arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete för pojkar och unga män i heerskontext och samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier.