Chocknotan för linbanan: Minst 4 miljarder

Göteborgs planerade linbana fick i dag en kalldusch. Den tänkta budgeten på cirka 1,1 miljard kronor spricker rejält. Ny kostnad: Minst 4 miljarder – Det är dödsdömt, säger Henrik Munck (D), ledamot i trafiknämnden.

  • Publicerad 15:19, 21 mar 2019

Stadslinbanan som planeras i Göteborg finansieras av staten, regionen och kommunen tillsammans med ett bidrag av Europeiska investeringsbanken på 2,9 miljoner Euro. Hela kalaset förväntades kosta cirka 1,1 miljard kronor.

Grov underskattning

Nya beräkningar från trafikkontoret visade idag att detta var en grov underskattning.

Efter en närmare granskning från en tillsatt grupp från Trafikkontoret beräknas det verkliga priset för projektet gå upp till hela fyra miljarder kronor.

– Det vore helt oansvarigt att fortsätta. Det är helt orimligt. Det är självklart att projektet måste stoppas, säger Henrik Munck (D), ledamot i trafiknämnden.

Utöver att priset har skjutit i höjden har även deadline förskjutits. Från början var projektet tänkt att stå klart 2021, nu är trafikstarten beräknad till slutet av 2024.

Om projektet över huvudtaget blir av.

Under dragningen i nämnden tidigare idag presenterades två möjliga vägar framåt.

Alternativa utformningar

Under alternativ A föreslogs omedelbart avslut av projekt linbanan. Västtrafik och trafikkontoret får då i uppdrag att skyndsamt utreda och återkomma med minst två alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket. Denna utredning ska då presenteras senast oktober 2019.

Som alternativ B, föreslogs det att projekt linbanan pausas fram till oktober eller november 2019. Trafikkontoret och Västtrafik får då i uppdrag att till oktober 2019 återkomma med två till tre utformningar till en alternativ linbana, med minst en halverad investeringsvolym jämfört med det nuvarande beräknade priset på fyra miljarder.

– Jag har krävt redovisning av priset upprepade gånger genom åren. Fram till idag har vi redan spenderat 100 miljoner i onödan till utredningar, säger Henrik Munck.

Höjda driftskostnader

Också driftskostnaderna beräknas skjuta i höjden. Från mellan 41-52 miljoner per år till 100-126 miljoner årligen.

Björn Siesjö, stadsarkitekt på Göteborgs stad, är dock inte orolig för framtiden av projektet.

– Jag tror fortfarande att det kommer att gå av stapeln. Det finns inget annat alternativ i närtid som kan lösa kollektivtrafiken bättre. Det är olyckligt om det bromsas, säger Björn Siesjö.

Björn Siesjö hänvisar till hur Volvo, som ligger på Lindholmen, snart kommer att öka sin personal till 12.000 medarbetare.

– Den spårvagnen och färjan kommer minst sagt vara full.

Tycker du att projektet ska fortsätta även om kostnaden ökar?

– Ja. Min bedömning är att det är värt det, säger Björn Siesjö.

Fakta: Linbanan

Driftstart: Planerad till 2021 men nu troligen inte klar förrän 2024

Planerad sträckning: Järntorget–Lindholmen–Västra Ramberget–Wieselgrensplatsen.

Längd: Cirka 3000 meter.

Höjd: Gondolerna beräknas gå 50-100 meter upp i luften, med cirka 40-115 meter höga torn.

Antal gondoler: cirka 40

Kapacitet: Ca 2 000 resenärer per riktning och timme (som en spårvagnslinje i femminuterstrafik).

Turtäthet: Gondolerna beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum.

Restid mellan ändhållplatser: Cirka 12 minuter.

Hastighet: Cirka 20 km/h.

Teknisk livslängd: Cirka 30-50 år. (Byggnader cirka 100-120 år.)

Investeringskostnad: Från början 1,1 miljard kronor. Nu minst 4 miljarder

Drift- och underhållskostnad: 100-126 miljoner kronor per år.

Visa merVisa mindre