Efter att trafikanter på E45 har fått köra på tillfälliga vägar i över ett år förbi byggplatsen i Gullbergsvass är det nu dags att färdas på de nyanlagda vägarna i nedsänkningen och i Gullbergstunneln. Foto: Trafikverket

Då kan du premiäråka Göteborgs nya tunnel

Mellan den 10 och 13 december görs två stora trafikomläggningar på E45 i närheten av Göteborg. En i vardera riktning.

  • Publicerad 06:10, 8 dec 2019

I morgonrusning kan det skapa en del ökade köer. På eftermiddagen ser vi inte samma flöden.

Simon Hulander, projektledaren, Trafikverket. Foto: Kasper Dudzik

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Först ut är västergående trafik i riktning mot Järntorget. Den 10 december leds trafiken på E45 om. Vid Falutorget leds trafiken ned i den nya nedsänkningen och sedan vidare genom de nya ramptunnlarna och upp till det nya Stationsmotet.

– Det är där man tar av om man ska till Centralstationen eller Nordstan. Annars fortsätter man västerut mot Götatunneln och den befintliga sträckningen, säger Simon Hulander, projektledare på Trafikverket.

Hur påverkar den här omläggningen trafikflödet i området?

– I den västra ramptunneln kommer trafiken vävas ihop från två till ett körfält under en sträcka för att öka trafiksäkerheten. I morgonrusning kan det skapa en del ökade köer. På eftermiddagen ser vi inte samma flöden, säger Simon Hulander.

Natten mot Lucia, 13 december, görs även en omläggning i östergående riktning mot Marieholmshållet.

Busschaufförernas oro: Genande bilister vid centralen

– När man kommer ut från Götatunneln fortsätter man rakt fram genom Gullbergstunneln. Där är det genomgående två körfält hela sträckan. Här har vi också byggt bort två trafiksignaler, så här blir det friare med färre hinder på vägen, säger Simon Hulander och fortsätter:

– Även den kommer gå i den nya nedsänkningen fram till Falutorget där man går upp i anslutning mot befintligt vägnät.

Det blir alltså bättre trafikflöden i östergående riktning?

– Det kommer att vara ett bättre flöde. Sedan kan det bli köer ändå för att komma ut på E6 till exempel, säger Simon Hulander.

Här satsar Västtrafik nästa år

Nästa stora trafikförändring blir en förbättring. I juni nästa år beräknas den nya planfria korsningen vid Falutorget vara klar.

– Då öppnas också mer och mer av den permanenta anläggningen.

Sedan dröjer det till våren 2021 innan trafiken öppnas upp för hela sträckan i sin färdiga utformning.

Foto: Trafikverket

Nedsänkningen av E45

Vad: Ny utformning av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm

Varför: Götaleden, E45, påverkas av planerna på en ny bangårds- och älvförbindelse samt framtida utformning av Marieholmsmotet.

Nuläge: Ombyggnad av E45 och den nya Gullbergstunneln pågår.

Klart: Prognos 2021

Visa merVisa mindre

Så påverkas trafiken

E45-trafiken kör i nedsänkningen på sträckan från det nya Falutorgsmotet till Gullbergstunnelns mynning.

Det norra tunnelröret i Gullbergstunneln är färdigbyggt och trafikeras av fordon som kör E45 österut. Du som kör på E45 västerut kommer i stället att köra på de nya av- och påfartsramperna norr om tunneln.

För trafik österut på E45 försvinner båda trafikljusen på hela nedsänkningens sträcka. Åker du västerut blir det ett nytt trafikljus på sträckan, i stället för de tidigare två.

Det blir en ny avfart till Göteborgs central vid Stationsmotet om du kör västerut.

Fotgängare och cyklister kan fortsatt ta sig över tunneltaket vid Stadstjänarebron, samt via Stationsmotet. I Falutorget flyttas gång- och cykeltrafiken upp på det nya planskilda Falutorgsmotet, vilket innebär en genare och säkrare väg.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre