Då slipper du Brunnsparken

Två ringleder – en för buss och en för spårvagn – ska effektivisera och skapa bättre flyt i spårvagns och busstrafiken i Göteborg. I höst röstar politikerna om förslaget.

  • Publicerad 06:00, 15 maj 2017

Om 20 år är beräkningen att det kommer att bo en miljon människor i Göteborg, Mölndal och Partille. I Göteborgs stads trafikstrategi ska biltrafiken minska med 25 procent, av både klimat-, hälso- och utrymmesskäl.

I höst ska politikerna i Göteborg, Mölndal och Partille ta ställning till ett förslag som bland annat innefattar två ringleder. En med buss och en med spårvagn.

– Det handlar om att vi vill avlasta innerstaden med kollektivtrafik och erbjuda möjlighet att resa i andra relationer än bara genom city. Vi vill binda samman staden i andra relationer utan att förstöra de som redan finns, säger Anna Berlin, som ansvarar för projektet från trafikkontoret.

Bussringen, som kallas för Mellanstadsringen, ska köra från Mölndal, via Söderleden och Västerleden till Frölunda Torg, över Älvsborgsbron till Lindholmen och sedan vidare mot Gamlestan och Partille och via E6 ner mot Mölndal igen.

– Vi kallar den för Metrobuss efter som den ska motsvara en tunnelbana eller pendeltåg. Det ska inte vara hållplatser utan stationer och den ska vara helt skild från annan trafik, säger Anna Berlin.

Bussarna är tänkta som dubbeldäckare med avgångar så pass ofta att ingen tidtabell krävs.

Spårvagnsringen, även kallad Innerstadsringen, ska köra runt de mer centrala delarna av staden, Stigberget, Linnéplatsen, Korsvägen, Svingeln men även under eller över älven till Hisingen och Frihamnen och Lindholmen.

– Vi har tittat på flera alternativ, som en ren tunnelbanelösning eller olika typer av stadsbanor som Monorail. Men utifrån tidshorisonten med en målbild cirka 20 år fram i tiden och med tanke på hur stora investeringar man kan göra så har man kommit fram till att det här förslaget är mest kostnadseffektivt. Det är ett välkänt systemet för kollektivplanerare och finns i många andra städer, säger Anna Berlin.

Målbilden är 2035. Kan det bli klart tidigare än så?

– I målbilden för 2035 ingår flera projekt som blir klara tidigare än så. Men de stora tunga investeringarna ligger i slutet av perioden, säger Anna Berlin.

Några större kollektivtrafiksatsningar

Västlänken: börjar byggas 2018.

Linbanan: Järntorget - Wieselgrensplatsen börjar byggas 2019.

Spårväg längs Alléstråket: Planeras, byggs etappvis, klar tidigast 2027.

Spårväg på norra älvstranden:  Tidsplan ej klar.

Snabbussar med egen körbana på trafiklederna: Tidsplan ej klar.

Lindholmsbron/-tunneln för spårvagn och buss: Byggs troligen efter 2030.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG