"Vi pratar om livet" är ett program med strukturerade samtalsträffar för seniorer, skapad av Riksförbundet Hjärnkoll.

Under året har flera samtalsgrupper ägt rum i olika delar av Göteborg. Deltagarna träffas åtta gånger för att dela tankar och erfarenheter utifrån teman som "att åldras", "oro och förtröstan" samt "existentiella frågor".

I oktober inleddes en samtalsgrupp bestående av män över 70 år boende i Nordost.

– Generellt är kvinnor duktigare på att uttrycka sina tankar och känslor. Män i allmänhet är inte tränade att prata på samma sätt. Men har så klart ett lika stort behov som kvinnor, säger Roine Bångdahl, samtalsledare.

Bakom idén med samtalsträffarna ligger rapporter om dåligt psykisk mående, isolering och ensamhet bland äldre. Men framför allt en dyster statistik om självmord.

Enligt Folkhälsomyndigheten är suicidfallen dubbelt så höga bland män över 84 år jämfört med män i övriga befolkningen. 

– Statistiskt sett tar det bara en månad från tanke på självmord till handling. Det går snabbt. Därför är det så viktigt att skapa forum för män att börja prata om dessa frågor, säger Roine Bångdahl.

Har stärkt de sociala relationerna

82-årige Dag Linvik som bor i Hammarkullen har varit en av deltagarna.

Själv har han varit en del av en kristen församling under en stor del av sitt liv. Av den anledningen är det inte främmande för honom att samlas i grupp och diskutera djupa frågor.

– Själavård är viktigt för mig och jag har alltid varit öppen med mina tankar och känslor skulle jag säga. Men generellt är vi män begränsade i vår utåtriktade livsföring.

Vad är det viktigaste du har tagit med dig från träffarna?

– Det har med mig själv att göra. Jag känner många av de andra killarna sedan tidigare och har trivts med dem. Och jag känner att mitt förhållande till dem har blivit starkare, säger Dag Linvik.

Nu är samtalsträffarna i Nordost slut för den här gången.

– Deltagarna har dock på eget bevåg bestämt sig för att ses för en uppföljning i januari, säger Roine Bångdahl.

Träffar. Det var på Hammarträffen som samtalsträffar för män över 70 år hölls under hösten.

Träffar. Det var på Hammarträffen som samtalsträffar för män över 70 år hölls under hösten.

Lovisa Hansson