Just nu pågår arbetet med att plantera sedum på 100 buss- och spårvagnskurer runt om i Göteborg. Totalt handlar det om 1 000 kvadratmeter ny grönska.

Sedum är ett växtsläkte som tillhör familjen fetbladsväxter som är bra på att lagra vatten och samspela med den omgivande miljön. Det innebär att både fåglar och smådjur har nytta av taken. Dessutom hjälper sedumen – som alla växter – till att rena luften.

Förhoppningen är därför att de nya grönområdena ska öka förutsättningarna för pollinerande insekter, renare luft samtidigt som det binder koldioxid och ökar trivseln för göteborgarna.

– Det är en outnyttjad yta och genom att lägga sedum på de så bidrar det till att skapa en bättre stadsmiljö, säger Toni Orsulic (M), ordförande i trafiknämnden till Svt Väst.