Under de senaste decennierna har västerländska demokratier blivit alltmer jämställda. Tjejer utbildar sig i större utsträckning än män och allt fler kvinnor får jobb i ledande positioner. Men samtidigt som jämställdheten ökar visar forskning att kvinnors rättigheter motarbetas av modern sexism.

– En del människor tror att ökad jämställdhet enbart gynnar kvinnor när det i själva verket gynnar hela samhället. En känsla av orättvisa kan motivera medborgare att exempelvis rösta på högerradikala partier som är emot feminism och sexuell frihet, säger Gefjon Off, doktorand i statsvetenskap.

Hon har tillsammans med Amy Alexander och Nicholas Charron, båda statsvetare vid Göteborgs universitet, tagit reda på vad som ligger bakom den relativt höga förekomsten av modern sexism bland unga män i Europa.

Äldre män mer öppna

Studien baseras på en enkätundersökning med 32 469 män och kvinnor i 27 EU-länder. Deltagarna fick uppge i vilken utsträckning de instämde i påståendet att "främjande av kvinnors och flickors rättigheter går för långt eftersom det hotar mäns och pojkars möjligheter".

– Resultaten visar att unga män i åldersgruppen 18–29 år oftast håller med om påståendet i vår undersökning. Ju äldre männen blir desto mindre håller de med om påståendet. Kvinnor håller med om påståendet men i mycket mindre utsträckning än män i alla åldrar. Resultaten motsäger tidigare forskning om att det är den äldre generationen som är mest konservativ och emot jämställdhet, säger Gefjon Off.

Arbetslösa män i Sverige sticker ut

Faktorer som förklarar den moderna sexismen handlar bland annat om arbetslöshet.

Studien visar exempelvis att Slovakien, där arbetslösheten stigit de senaste åren, är det EU-land i studien där flest andel unga män är emot ökade rättigheter för kvinnor.

Men även på hemmaplan spelar arbetslösheten roll. Studien visar att den största andelen unga män som i undersökningen svarat att de anser att ökade rättigheter för kvinnor hotar män och pojkars möjligheter bor i svenska kommuner där arbetslösheten ökat de senaste två åren.

– Gapet mellan unga kvinnors och mäns syn på ökade rättigheter för kvinnor är stort i Sverige, topp 10 i EU enligt våra mätningar, säger Nicholas Charron.