Slutlekt. Maskrosgatan i Lundby är en av 17 lekplatser som har försvunnit runt om i Göteborg under 2019. Foto: Privat

Därför rivs lekplatser över hela Göteborg

Hittills har 17 lekplatser försvunnit på flera platser i Göteborg. Orsaken är att budgeten inte räcker till underhållet. ”Barnen var förtvivlade”, säger en boende när radhusområdets enda lekplats revs.

  • Publicerad 05:30, 23 aug 2019

Vid årsskiftet ansvarade park- och naturförvaltningen för 290 lekplatser inom kommunen. Men under året har flera lekplatser avvecklats runt om i stadsdelarna.

– Vi har påbörjat nedläggning av 17 lekplatser under våren. Det handlar om mindre lekplatser, där det som regel finns en annan lekplats i närheten, säger Jakob Andreasson, avdelningschef Stadsutveckling och tf avdelningschef Offentliga utemiljöer på park och naturförvaltningen.

En av de utdömda lekplatserna, som var en viktig mötesplats i ett barntätt radhusområde i Lundby, försökte grannarna förgäves rädda.

– Vi var många i området som mejlade och ringde park och natur-förvaltningen när det helt plötsligt kom upp en skylt om att lekplatsen skulle avvecklas. Vi fick inget gehör på att barnen var förtvivlade eller respons på våra erbjudanden att själva ta hand om underhållet av lekplatsen bara de inte rev upp vår sandlåda, säger, Karin Andersson, boende i Kvillebäckens radhusområde, Lundby och fortsätter.

– I mars kom de och körde en motorsåg rätt igenom våra bänkar på gården. Vi kände oss helt överkörda.

Bygglekplatsen har hittat hem i Biskopsgården

Orsaken till att vissa lekanläggningar tas bort beror främst på att det inte längre finns ekonomiska förutsättning att sköta och underhålla dem långsiktigt.

Karin Andersson är inte imponerad av förklaringen.

– Kommunen skyller på att de behöver spara in pengar på underhållet men jag tycker det känns som en lösning på pappret. Vår lekplats har aldrig hållits efter på annat sätt än att de kommit och klippt gräset ibland. Något de kommer att få göra mycket mer nu då gräsmattan är större, säger hon.

Risk att fler rivs

I en första etapp handlade det om att avveckla 17 lekplatser men fler kan försvinna.

– Vi har inte tagit ställning till en ny etapp men jag utesluter inte att vi behöver lägga ner ytterligare redan i år eller i början av nästa. Just nu väntar vi in budgeten för 2020 för att bedöma vilka ekonomiska förutsättningar vi kommer att ha framöver,  säger Jakob Andreasson.

Slutlekt i "Alfons koja"

På uppdrag av politikerna pågår samtidigt ett utökat besiktningsarbete för att säkra och trygga de större lekanläggningarna i staden.

– Vårt huvudfokus är att säkerställa att de stora lekplatserna där många kan mötas och leka har god kvalitet, säger Jakob Andreasson.

Vad tänker du om att det sparas in på mindre lekplatser i bostadsområden?

– Jag förstår inte hur man inte kan låta befintliga lekplatser vara kvar, speciellt i områden som vårt som kryllar av barn och fler är på väg. Kommunen hänvisar till lekplatser i närområdet men det är ju inte samma sak att barnen skall behöva gå iväg som att ha en nära och trygg mötesplats för de boende barnen i området, speciellt för de yngre, säger Karin Andersson.

De hoppas på regn i helgen

Tom yta. De boende fick själva fylla på med gräsfrön och vattna för att gräsmattan där lekplatsen legat skulle ta fart. Ingen kom och underhöll ytan eller klippte gräset. Foto: Privat

Avvecklade lekplatser 2019

1 Kronhusparken - Centrum

2 Spaldingsgatan - Centrum

3 Smörgatan - Härlanda-Örgryte

4 Kronhjortsparken - Härlanda-Örgryte

5 Ernst Torulfsgatan Härlanda-Örgryte

6 Elektrongatan - Högsbo Frölunda

7 Altplatsen - Högsbo Frölunda

8 Örtugsgatan - Högsbo Frölunda

9 Odensvalegatan - Kortedala-Bergsjön

10 Maskrosgatan - Lundby

11 Myrekärrsvägen - Lundby

12 Plockerotsgatan - Norra Hisingen

13 Nickes väg - Torslanda

14 Opaltorget -Tynnered

15 Juteskärsgatan - Tynnered

16 Bergkristallparken - Tynnered

17 Harmonigatan - Älvsborg

Besiktning av lekplatser 2018

Under 2018 besiktigades 157 lekplatser.

Antal inrapporterade fel:

64 A-fel där förvaltningen har åtgärdat samtliga anmärkningar under 2018. Åtgärdat 100 % av A-felen.

164 B-fel där förvaltningen har åtgärdat 156 av dessa anmärkningar under 2018. 8 av anmärkningarna är ännu ej klarmarkerade där den främsta orsaken är försenade reservdelar. Åtgärdat 95 % av B-felen.

• 665 C-fel där förvaltningen har åtgärdat 381 av dessa anmärkningar under 2018. 250 av dessa gavs bedömningen ingen åtgärd behövs då de inte innebär någon säkerhetsmässig risk. Däremot kan de hanteras vidare utifrån ett underhållsperspektiv. Åtgärdat 94 % av C-felen.

A-fel = Risk för allvarlig skada, normalt krävs omedelbara åtgärder

• B-fel = Stor risk för mindre skada. Åtgärder bör vidtas snarast, senast inom 6 månader. Skall hållas under observation.

• C-fel = Liten risk för mindre skada. Åtgärdas enligt underhållsplan alternativt säkerhetsåtgärd som ej faller under någon del i standarden. Skall hållas under observation

• IFF = Inga fel funna på redskap och fallunderlag.

Källla: Göteborg stad

Vi är GBG