Dataspel gav unga ny bild av Bergsjön

Ett framtida Bergsjön uppbyggt i block och kuber. Med hjälp av Minecraft fick elever från Bergsjöskolan vandra runt i virtuella kvarter och samtidigt tycka till om stadsutvecklingen.

  • Publicerad 16:34, 14 maj 2020

Det var jättebra att få se planerna i 3D i Minecraft, då förstår man mer hur det kommer att bli.

– Det var jättebra att få se planerna i 3D i Minecraft, då förstår man mer hur det kommer att bli, säger en av Bergsjöskolans elever som deltog i workshopen.

För Bergsjön står inför en stor utveckling. Ett nytt kulturhus är på gång och i den kommande detaljplanen ingår bland annat 700 bostäder samtidigt som ambitionen är att koppla ihop stadsdelen.

Det handlar främst om att knyta ihop Rymdtorget och Komettorget genom att bygga bort återvändsgränder och istället låta stråken leda vidare.

Bergsjön i Minecraft

Planer som några elever från Bergsjöskolan fick uppleva virtuellt genom spelet Minecraft.

– Vi utgick från aktuella förslag och byggde upp miljön i Minecraft. Det skapar möjligheter att gå runt i området och uppleva det både från marken och från luften, säger Martin Steen, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret.

Workshopen genomfördes under två halvdagar på påsklovet och innehöll även promenader i området.

– Först tittade vi på riktiga kartor över Bergsjön och sedan upplevde vi området i Minecraft. Efteråt gick vi ut i området och tittade på stråken och vilka lekplatser som barnen upplevde som värdefulla, säger Martin Steen.

Tanken var att få en uppfattning om hur barnen upplever sin närmiljö genom att identifiera vad de upplever som otrygga stråk eller hitta nya platser som skulle kunna vara intressanta att utveckla.

Svår målgrupp att nå

Martin Steen menar att barn och unga ofta är en svår målgrupp att nå i arbetet med stadsutveckling.

– I samband med detaljplanen gör vi en barnkonsekvensanalys och tyckte att det var intressant att pröva Minecraft tillsammans med barn och ungdomar för att se vad de har för tankar och frågor, säger han.

Minecraft i kombination med inblick i områdets utveckling uppskattades av eleverna.

– Vi har fått skriva ner våra tankar om Bergsjön, sånt som är bra och dåligt. Jag skulle gärna fortsätta att följa det här arbetet på nåt sätt om det går, säger en av de unga deltagarna till Bergsjön 2021.

Bergsjön 2021

Workshopen genomfördes i ett samarbete med stadsbyggnadskontoret, EU-projektet IRIS och Bergsjön 2021 som är består av tio fastighetsägare som verkar för en utveckling i området.

– Om det är fler människor som bor i Bergsjön, blir det också fler arbetsplatser i Bergsjön. Vårt mål med byggnationen är såklart också att bidra till minskad trångboddhet och ökad trygghet. Vi hoppas helt enkelt att vår byggnation ska bli en del av den positiva spiral som gör Bergsjön till en jämlik och hållbar stadsdel säger Pernilla Hallberg, verksamhetsledare Bergsjön 2021.

Unga stadsutvecklare. Foto: Cahtrine Larsson

Visste du att...

...hela Göteborg finns sedan ett par år tillbaka uppbyggt i Minecraft och stadsbyggnadskontoret har nu också lagt in den nya detaljplanen för att man ska kunna få en känsla av hur det kommer att bli i framtiden.

På gång i Bergsjön

Detaljplanen syftar till att knyta ihop Rymdtorget och Komettorget genom att skapa nya gator och innehåller förslag på:

700 nya bostäder och lokaler. 
Byggnationen planeras starta i början av 2022. 

En utökning av Bergsjöskolan, flytt av instegskolan, flytt av fotbollsplan, förbättring av Komettorget, ny platsbildning, nya förskolor, boende med särskild service med mera

Östra Bergsön består till 92 procent av hyresrätter, därför är Bergsjö2021:s inriktning på de nya bostäderna bostadsrätter i första hand.

Målet är också att skapa bättre miljö vid skolan, utveckling av Komettorget, nya gemensamma platser, nya verksamheter, nya förskolor, boende med särskild service med mera. 

Källa: Göteborg stad/Bergsjön 2021.

Visa merVisa mindre