Nu är det klart vilka experter som ska ingå i stadens nya klimatråd. De sju ledamöterna är experter på området inom forskningsvärlden.

Tanken är att rådet både ska stötta och granska stadens arbete med att nå klimatmålen.

Tre av ledamöterna i rådet är verksamma på Chalmers tekniska högskola. En av dem är Frances Sprei, som forskar om hållbar mobilitet vid Chalmers tekniska högskola.

– Det känns kul och spännande. Utifrån mitt eget forskningsområde mobilitet och transport, hoppas jag kunna hjälpa Göteborgs stad att nå ett mer hållbart transportsystem, som hjälper kommunen att nå målen samtidigt som dess invånare har tillgång till hållbar mobilitet, säger Frances Sprei till Aktuell Hållbarhet.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/sa-vill-politikerna-forandra-biltrafiken/repvds!HvECWap21oo4gJXUuaLImA/

De lokala rödgrönrosa-partierna som har varit pådrivande för ett klimatråd, är nöjda.

– Äntligen, vi har drivit på hårt för ett klimatråd. Göteborg behöver utomstående ögon som granskar kommunens klimatarbete. Klimatperspektivet måste genomsyra alla politikområden, säger Karin Pleijel, oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/vardag-pa-tva-hjul-inga-problem-for-trebarnsfamiljen/repvds!FNdQQtKww@0bVCPApTXEQ/