Våldsförebyggande. Elaka kommentarer och knuffar är också en typ av våld. Foto: Mostphotos (genrebild)

De gör upp med våldet i Angered

Lite våld gör också ont. Det är budskapet stadsdelen Angered vill förmedla i en aktuell kampanj med mål att Angered på sikt ska bli fritt från våld.

  • Publicerad 15:53, 21 okt 2020

En klass kom på att man kan dansa runt de som bråkar.

Jenny Helin och kollegan Anna Othberg under workshopen Lite våld gör också ont i Bergum. Foto: Privat

För att uppmärksamma att knuffar och muntliga påhopp också är en typ av våld pågår just nu en kampanj i sociala medier som statsdelen Angered står bakom.

– När vi sände första gången på fältgruppens Tiktok-konto var omkring 847 barn inne. De ställde frågor och vi svarade, säger Jenny Helin, samordnare för arbetet mot våld i nära relation.

Samtidigt pågår det sedan hösten 2019 ett långsiktigt våldsförebyggande arbete i stadsdelen.

Det handlar dels om att minska det lindriga våldet som ofta är grunden till grövre våld dels synliggöra att majoriteten faktiskt inte använder våld.

– Vi som inte utövar våld behöver känna en gemenskap och våga agera. Det kanske tar tio år men vi måste börja någonstans. Den stora visionen är att Angered ska bli fritt från våld.

Prata om våld

Utifrån tre principer baserade på FN:s värdegrunder ska målet nås.

Det handlar bland annat om att öka kunskapen och våga prata om olika typer av våld med särskilt fokus på det lindriga våldet som ofta förekommer på skolor och som har hög förekomst men lågt erkännande som våld.

– I diskussionerna med barn och ungdomar blir det tydligt att de upplever våld i form av elaka kommentarer och fula ord i mycket högre grad än vad många av oss vuxna gör. Vuxna kanske till och med glömmer bort att det är våld, säger Jenny Helin.

Öva på att ingripa

Ett annat område är att bryta stereotypa genusroller som främjar machokultur som ofta förknippas med gängkriminalitet och hedersrelaterat våld.

Den tredje delen handlar om att ge barn och vuxna mod att ingripa när de ser lindrigt våld. Och för det behövs vana och träning.

– Jag jämför det med livräddning, man behöver kasta sig i en kall bassäng och simma med den tunga dockan för att veta hur det känns.

Under hösten sker också en särskild satsning på fem skolor i Angered där eleverna genom teater och workshops får öva på olika sätt att ingripa.

– Exempelvis kom en klass i Borås på att man kan dansa runt de som bråkar. Det handlar om att rikta uppmärksamheten åt ett annat håll.

Våldspyramid. Ett verktyg som visar olika typer av våld. Foto: SDF Angered

Här kan du få stöd:

Både den som är utsatt för våld och den som utsätter andra för våld kan behöva stöd.

I nödsituation: 112

Polisen: 114 14

Kriscentrum för kvinnor: 031-367 93 80

Kriscentrum för män: 031-367 93 90

Socialjouren: 031-365 87 00 (utanför kontorstid)

Stödcentrum för brottsutsatta: 020-52 05 30

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 (dygnet runt)

Lex Femme: 020-22 00 55

Socialkontoret i din stadsdel: 031-365 00 00

Ungdomsmottagningen Angered: 010-435 81 50

BRIS: 116 111

Ungarelationer.se (chatt)

Killfrågor.se (chatt)

Visa merVisa mindre