Manifestation. Lördag, 18 september bjuder krafterna bakom förslaget "Ett bilfritt Grönsakstorg" in göteborgarna på torgmöte.

De håller manifestation för klimatet

Göteborgsförslaget "Ett bilfritt Grönsakstorg” fick snabbt över 200 röster. På lördag håller initiativtagarna bakom förslaget en manifestation på torget och bjuder in göteborgarna.

  • Publicerad 15:00, 17 sep 2021

Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö. Foto: Kai Martin

"Gör Grönsakstorget bilfritt." GöteborgDirekt har tidigare rapporterat om Göteborgsförslaget som vill att Grönsakstorget återigen ska bli en livlig mötesplats istället för en stor parkeringsyta.

Den magiska gränsen på 200 namnunderskrifter uppnåddes snabbt efter att förslaget lanserades i början av augusti.

Nu är det politikernas tur att diskutera ärendet och för att uppmärksamma frågan ytterligare hålls en manifestation på Grönsakstorget på lördag.

– Jag tycker att det är roligt att vi uppnått 200 röster så att frågan ska tas upp av politikerna. Det är också roligt att vi fått med oss stadsarkitekt , Björn Siesjö på mötet, säger Ole Hultmann, en av krafterna bakom förslaget.

Han lyfter samtidigt att frågan inte bara handlar om ett återta ett torg utan också om klimatfrågan.

– Vi vill att politikerna ska göra mycket mer för få ner de fossila utsläppen i Göteborg.

Under manifestationen kommer förutom, stadsarkitekt Björn Siesjö, den förre chefen på trafikkontoret Anders Roth, numera trafikexpert på IVL – Svenska miljöinstitutet att tala.

Ungdomar från ungdomsförbund (S, Mp och V) kommer också att tala och det blir underhållning av en trubadur.

De vill tömma torget på bilar

Manifestation: Gör Grönsakstorget bilfritt

När? Lördag, 18/9, KLockan 12 – 14

Var? Grönsakstorget

Vad? Offentligt möte på Grönsakstorget på temat ”Gör Grönsakstorget bilfritt”. Talar gör bland annat stadsarkitetk Björn Siesjö och ungdomar från ungdomspartierna, Ung Vänster, SSU och Grön Ungdom.

Arrangör för mötet är miljöorganisationen Jordens vänner.

De står bakom förslag 9466: Gör Grönsakstorget fritt från bilar:

Jordens Vänner

Naturskyddsföreningen

Ung Vänster, Göteborg

SSU, Göteborg

Grön Ungdom, Göteborg

Visa merVisa mindre