Lång kamp. I många år har grannarna Ashraf Alibolandi och Tommy Gudmundsson kämpat för att kommunen ska sätta upp ett bullerskydd mot Näsetvägen. Foto: Johanna Roos

De har stridit för bullerskydd i 13 år

I 13 år har boende längs med Näsetvägen kämpat för att få ett bullerskydd mot den allt mer trafikerade raksträckan. Nu har trafikkontoret fått klartecken att påbörja arbetet, men ännu dröjer det innan spaden kan sättas i marken.

  • Publicerad 05:30, 30 sep 2021

I somras hade barnbarnen tagit med sig ett tält som de ville sova i på tomten, men det var helt omöjligt.

Sensommarsolens strålar värmer på baksidan av Ashraf Alibolandis villa på Bronsfyndsgatan på Näset.

På terrassen står en liten sittgrupp i gjutjärn, men den används nästan aldrig.

Bullret från den hårt trafikerade Näsetvägen har gjort att hon och hennes familj under de 20 år som de bott i huset dragit sig för att vistas ute i den lummiga trädgården.

Ljudet från bilarna som passerar på andra sidan häcken är påtagligt, trots att det denna septembermorgon är relativt glest i trafiken.

– Tänk då en varm dag mitt i semestern när alla ska ut till Näsetbadet och Smithska Udden och sedan hem allihop samtidigt på eftermiddagen.

Boende kräver bullerskydd mot badgäster

Värst sommartid

De senaste åren har dessutom nybyggnationen bidragit till att trafiken ökat ytterligare.

– I somras hade barnbarnen tagit med sig ett tält som de ville sova i på tomten, men det var helt omöjligt. Man kan inte ens ha ett fönster öppet på natten, säger Ashraf Alibolandi.

Även grannen Tommy Gudmundsson har bott länge i området och menar att trafikbullret nu är värre än någonsin.

– Speciellt när motorcyklarna kommer. Hastigheterna är också alldeles för höga, långt över 50 km/h som är den tillåtna.

Larmet: Bullret i Göteborg förkortar liv

Överskridande ljudnivå

Redan för 13 år sedan började klagomål från boende längs Näsetvägen komma in till trafikkontoret.

Kommunen erbjöd då bidrag för att sätta upp bullerskydd i egen regi, men ingen av fastighetsägarna nappade.

– Det bidraget räcker inte ens till spiken, menar Tommy Gudmundsson och Ashraf Alibolandi tillägger:

– Det gör ändå ingen skillnad med de 1,80-planken man får bygga själv.

2017 skickade de ett 30-tal namnunderskrifter från grannskapet med krav på att kommunen upprättar ordentliga bullerskydd.

Tidigare beräkningar av ljudnivån har inte visat på tillräckligt höga värden, men det har däremot senare mätningar gjort.

Så ska bullar och bostäder samsas i Högsbo

15 miljoner

Nu har trafikkontoret fått ett skedesbeslut om att påbörja arbetet.

– En projektledare kommer att tilldelas och arbetet inleds med ytterligare utredningar. Det är ännu för tidigt att säga vad det kommer att landa i, säger Simon Doverbo, trafikreglerare på trafikkontoret.

Sammantaget handlar det om en sträcka på 660 meter och bullerskydden behöver enligt åtgärdsförslaget uppmäta en höjd på 3,2 meter.

Den totala anläggningskostnaden, inklusive projektering och administration, beräknas landa på omkring 15 miljoner kronor.

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

”Varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt”

Debatt Kyrkorna betydelse Den Coronapandemi som vårt samhälle utsatts för har påverkat oss alla och har gett negativa effekter inom flera områden. De radikalt minskade sociala kontakterna har enligt flera undersökningar ökat risken för våld i nära relationer... måndag 11/10 14:39